Aufgespürt Heimenburg
ORF
ORF
Jazykoveda

Workshop o dvojjazyčnosti v dunajskom priestore

Historický ústav SAV a Slovenský inštitút vo Viedni pozývajú na vedecký workshop o viacjazyčnosti v dunajskom priestore.

Haydn-Bibliothek, Fabriksplatz 1a, 2410 Hainburg an der Donau

13. septembra od 11:00 do 17:00

Pod názvom „Stretnutie jazykov, etník a kultúr v dunajskom priestore od stredoveku po raný novovek“ sa bude 13. septembra v Hainburgu konať vedecký workshop historikov zo Slovenska aj Rakúska.

Organizátormi podujatia sú Historický ústav Slovenskej akadémie vied z Bratislavy a Slovenský inštitút vo Viedni.