Bratislava
Magdalena Spring
Magdalena Spring
Politika

Čaputová: Chýba politická vôľa hovoriť otvorene o menšinovom zákone

Predstavitelia národnostných menšín sú integrálnou súčasťou budovania novodobej histórie Slovenska, rozvíjania demokracie i integračných snáh v európskych štruktúrach. Zaslúžili by si preto väčší politický záujem o legislatívnu oporu ich úsilia zachovať a rozvíjať svoju kultúru a identitu. Počas utorkového prijatia predstaviteľov národnostných menšín SR to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Všetky pozitívne zmeny v histórii novodobého Slovenska sú aj dielom národnostných menšín, ktoré reprezentujete,“ povedala prezidentka smerom k zástupcom národnostných združení. Priznala, že i napriek tomu sa menšinám nedostáva adekvátne uznanie a rešpekt. „Stále vnímame politické snahy ukazujúce na menšinu ako kolektívneho vinníka. Musíme viac dbať na ekonomický rozvoj regiónov i dôslednejšie uplatňovanie jazykových a kultúrnych práv národnostných menšín,“ zdôraznila, pričom skritizovala chýbajúcu politickú vôľu „otvorene s menšinami diskutovať o menšinovom zákone“.

Vyzdvihla prácu národnostných združení. „V regiónoch, v ktorých žijú národnostné menšiny, stretávam angažovaných ľudí, ktorí zveľaďujú svoje komunity ďaleko nad rámec bežných očakávaní,“ vyhlásila.

Zástupca nemeckej národnostnej menšiny Ondrej Pöss vyzdvihol prezidentkin prístup k národnostným menšinám. „I toto pozvanie vnímame ako vyjadrenie úprimného záujmu,“ skonštatoval.

Taktiež kriticky poukázal na chýbajúci „komplexný a moderne poňatý zákon o národnostných menšinách v SR“, ktorý označil za nevyhnutnosť na zabezpečenie uchovania a rozvoja menšinovej kultúry a identity. Pripomenul, že hoci sa o tvorbe zákona hovorí prakticky od vzniku SR, doteraz sa nedostal do schvaľovacieho procesu. „Tvorba zákona bola v pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2022. Nezrealizovala sa však, ani sa nezrušila, zároveň však nebola úloha zaradená do plánu na tento rok,“ upozornil Pöss. Dodal, že doteraz nebol aktualizovaný ani zoznam menšinových obcí.