Die Blüte des Wiesenrispengrases leitet in den Tieflagen Österreichs meist die Gräserpollensaison ein. Obwohl die Allergenität des Wiesenrispengrases etwas schwächer ist ist es dennoch ein guter Startindikator für die Saison. Es kommt meist überall vor (auch vermehrt auf Grünflächen im Stadtgebiet).
Pollenwarndienst
Pollenwarndienst
Veda

Botanici ukončili projekt o slovenských rastlinných spoločenstvách

Koncom roka 2022 vyšiel šiesty – posledný zväzok monografickej série Rastlinné spoločenstvá Slovenska: Vegetácia lesov a krovín. Ukončilo sa tým takmer 30-ročné úsilie vedeckého kolektívu z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý mapoval vegetáciu na Slovensku a priniesol tak komplexný prehľad o rastlinstve v krajine. Informuje o tom SAV na svojom webe.

História tvorby knižného diela o slovenskom rastlinstve siaha do 90. rokov 20. storočia. „V tomto období v Európe silnel koordinovaný proces k vypracovaniu jednotnej metodiky a postupov potrebných pre štúdium vegetačného krytu Európy. Súčasťou tohto celoeurópskeho procesu bol aj slovenský projekt Rastlinné spoločenstvá Slovenska, ktorého dlhoročným koordinátorom je botanik Milan Valachovič z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV,“ uvádza akadémia.

Výstupmi projektu sú publikácie vychádzajúce postupne od roku 1995 s podtitulmi pionierska vegetácia, synantropná vegetácia, vegetácia mokradí, vysokohorská vegetácia a travinno-bylinná vegetácia, ktoré v roku 2022 doplnil posledný zväzok vegetácia lesov a krovín.

Z doposiaľ publikovaných zväzkov ide o najrozsiahlejšiu monografiu.