Stephansdom
ORF
ORF
Náboženstvo

Sonntag der Völker | Omša národov

Raz v roku sa stretnú všetky národnosti z Európy, ktoré žijú a pracujú vo Viedni.

Stephansdom Wien

25.09.2022

10: 15 hod.

Tento rok pod Mottom „DEINE NÄCHSTEN?“ na sláveni sv. omše. Táto slávnosť bude prebiehať v Dóme svätého Štefana. Hlavným celebrantom bude biskup Franz Scharl.

Po sv. omši ste srdečne pozvaní na Agape.