Prezentacija nove emisije WIR
ORF
ORF
Televízny magazín ‚WIR‘

ORF Burgenland štartuje nové viacjazyčné vysielanie pod názvom ‚WIR‘ na ORF III

Po prvýkrát sa spája sedem jazykov v jednej relácii – produkcia ORF Burgenland v spolupráci s ORF Kärnten odštartuje v nedeľu 11. septembra 2022.

ORF štartuje v nedeľu, 11. septembra 2022, nový celorakúsky TV magazín pre všetky národnostné skupiny. Relácia WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI obsahuje príspevky v jazykoch všetkých šiestich autochtónnych národnostných skupín v Rakúsku a bude sa vysielať každú druhú nedeľu o 8.45 Uhr na ORF III. Vďaka nemeckým titulkom môžu reláciu bez bariér sledovať aj nemecky hovoriaci diváci. Reláciu produkuje redakcia národnostných skupín z ORF Burgenland v spolupráci so slovinskou redakciou z ORF Kärnten. Moderovať ju budú striedavo Katharina Graf-Janoska z redakcie Rómov a Burgenlandská Chorvátka Julia Hamedinger.

Nový magazín bol predstavený v utorok, 6. septembra 2022, v Krajinskom štúdiu ORF Burgenland v rámci tlačového rozhovoru s krajinským riaditeľom ORF Mag. Wernerom Hericsom. Na prezentáciu prišli okrem iných aj radca nadácie ORF Christian Kolonovits, radca publika ORF Josef Buranits, Marijan Velik, vedúci slovinskej redakcie (ORF Kärnten) zastúpil krajinskú riaditeľku ORF Kärnten Karin Bernhard, a šéfredaktorka ORF III Lou Lorenz-Dittlbacher, ako aj predsedovia poradných zborov národnostných skupín Karl Hanzl (Česi), Stanko Horvath a Martin Ivancsics (Burgenlandskí Chorváti), Emmerich Gärtner-Horvath (Rómovia) a Attila Somogyi (Maďari).

Generálny riaditeľ ORF Mag. Roland Weißmann: „Teší ma, že s novou reláciou ‚WIR‘ sme mohli rozšíriť ponuku ORF pre rakúske národnostné skupiny. Nový magazín prispieva podstatne k splneniu našej verejno-právnej úlohy pre všetkých v Rakúsku žijúcich ľudí.“

ORF-Landesdirektor Burgenland Mag. Werner Herics: „Televíznym magazínom WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI ide ORF úplne novou cestou. Po prvýkrát sme spojili sedem jazykov do jednej relácie, to je jedinečné v histórii ORF. S novou reláciou ponúkame ďalšiu platformu pre šesť autochtónnych národnostných skupín v Rakúsku. Vďaka celoplošnému vysielaniu sa národnostné skupiny dostávajú ešte viac do pozornosti spoločnosti. Už teraz produkuje redakcia národnostných skupín pri ORF Burgenland 70 TV-relácií ročne. S WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI narástla naša ponuka o ďalších 26 televíznych relácií. Redakcia národnostných skupín produkuje okrem toho desať hodín rozhlasového vysielania týždenne a ponúka denne čerstvé informácie v jazykoch národnostných skupín na volksgruppen.orf.at. Touto obsiahlou ponukou spĺňa ORF jeho zákonnú úlohu a poukazuje na rôznorodosť a aktívnu viacjazyčnosť v Rakúsku.“

ORF-Landesdirektorin Kärnten Karin Bernhard: „Teší ma, že sú aj témy slovinskej národnostnej skupiny podstatnou súčasťou novej relácie na ORF III. Už niekoľko rokov existuje v Krajinskom štúdiu Kärnten paralelne k rozhlasovému programu ORF Kärnten aj úspešný 24-hodinový rozhlasový program v slovinskom jazyku, vytváraný spoločne s Radio Agora. Pod vedením Marijana Velika vytvára tím z ORF Kärnten v slovinskej redakcii dodatočne ešte okrem televízneho týždenníka, slovinských relácií na Radio Kärnten a internetovej platformy teraz aj príspevky pre ORF III. Budú ich tvoriť témy spravodajské o kultúre a športe až po zábavnú oblasť. Tím ORF Kärnten rád podporí kolegyne a kolegov národnostných skupín v ORF Burgenland.“

Dorottya Kelemen, vedúca redakcie národnostných skupín v ORF Burgenland: „Produkovať sedemjazyčnú reláciu je obrovská výzva, ktorú dokážeme zvládnuť iba s výborným tímom. Polhodinová relácia obsahuje šesť príspevkov v jazykoch národnostných skupín, nemecké moderácie sú spájajúcim elementom. Teší ma, že prostredníctvom tejto novej relácie sa zintenzívni aj spolupráca s kolegyňami a kolegami zo slovinskej redakcie Krajisnkého štúdia ORF Kärnten.“

új népcsoporti adás
ORF
Moderátorka Katharina Janoska.

Témy prvej relácie

Témy prvej relácie, z nedele 11. septembra 2022 o 8.45 hod. na ORF III, sú púť Rómov do Mariazellu a najnovší koncert burgenlandsko-chorvátskej skupiny Lole. Na prechádzke viedenským Centrálnym cintorínom hľadáme stopy známych Rakúšaniek a Rakúšanov s českými koreňmi a navštívime kreatívny letný tábor pre slovinsky hovoriace deti v Kärnten. Romantickou témou je burgenlandsko-maďarská svadba v Unterwarte a hudobnou zas portrét mladého Rakúšana so slovenskými koreňmi z Viedne, ktorý hrá virtuózne na fujare, takmer dva metre dlhom, tradičnom hudobnom nástroji slovenských bačov.

VG-Redaktionsmitarbeiter
ORF
Časť kreatívnych tímov z rôznych redakcií národnostných skupín

Aby mohli novú reláciu národnostných skupín WIR| ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI sledovať všetky diváčky a všetci diváci v Rakúsku, bude mať celá relácia nemecké titulky. Tieto je možné nájsť podľa potreby cez ORF Teletext na strane 777. Magazín ‚WIR‘ je k dispozícii aj na ORF-TVthek​, a to sedem dní po odvysielaní ako Video-on-Demand.