Tisch mit Pinseln Atelier
brillianata – stock.adobe.com
brillianata – stock.adobe.com
Výstava

V SSG je výstava Sikoru a Havlíka Sneh, kameň, hviezda, strom

Spoločnú výstavu Rudolfa Sikoru a Vladimíra Havlíka s názvom Sneh, kameň, hviezda, strom, otvorili v týchto dňoch v Stredoslovenskej galérii (SSG) v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici. Výstava je konfrontáciou dvoch ciest, ktorými autori dospeli k rovnakému svetonázoru.

„Zatiaľ čo sa Sikorova objektivizačná stratégia dotýka pozície jednotlivca v kozme, Vladimír Havlík sa obracia k pospolitým vzťahom budovaným na základe nonspektakulárnych gest,“ približuje výstavu kurátor Jakub Král.

Pre oboch umelcov sú podľa neho spoločné témy vzťahu ľudí k prírode a sebe navzájom, k zodpovednosti, k svetu a kozmu a budovaniu utopického presahu v snahe vymedziť naše premýšľanie o súčasnosti smerom k vytúženej budúcnosti.

„Akokoľvek je hlavnou témou výstavy prepletanie dvoch svetonázorových polôh, v rovine ich čítania skrz vystavené umelecké diela sa zaoberajú vzťahom voči dokumentárnym praktikám, ako dôležitým interpretačným stratégiám presahujúcim umenie samotné,“ dopĺňa kurátor.