Schloss Schönbrunn
APA/GEeorg Hochmuth
APA/GEeorg Hochmuth
Podujatie

Pešia púť od Schönnbrunskej kaplnky po Maria Hietzing

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok pozýva na púť pešo podľa vzoru našich slovenských predkov slúžiacich v čase monarchie na zámku, ktorí chodievali na púte s niektorými ďalšími obyvateľmi letnej rezidencie Habsburgovcov a okolia do Maria Hietzing.

V Schönbrunnskej kaplnke objavíme diela umelcov, ktorých stopy siahali aj na Slovensko. Odtiaľ budeme za spevu Mariánskych piesní a s modlitbou radostného ruženca pokračovať cez hlavné nádvorie komornými záhradami Schönbrunnského parku po kostol Maria Hietzing. Táto farnosť mala viacročné partnerstvo s veriacimi Devínskej Novej Vsi.

Kedy: Sobota 7.5. 2022 o 9,00 hod.

Kde: na nádvorí zámku Schönbrunn pred vchodom do Schönbrunnskej kaplnky. Na mieste bude viať slovenská zástava.

Záujemcov prosíme, aby svoju účasť nahlásili najneskôr do 2.5.2022 mailom: jana.gregor-rogler@outlook.com alebo telefonicky: 0676/ 9713113

O 12:00 bude v pútnickom kostole Maria Hietzing celebrovať pán farár Liz. Theol. Pavol Dubovský slávnostnú slovenskú svätú omšu.