Dialogplattform österreichischer Volksgruppen im Parlament
Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Politika

Prvé zasadanie ‚Dialogplattform autochthoner österreichsicher Volksgruppen im Parlament‘

V utorok 22. marca pozval predseda Národnej rady Rakúska Wolfgang Sobotka zastupiteľov národnostných skupín na prvé zasadanie pod názvom ‚Dialogplattform autochthoner österreichsicher Volksgruppen im Parlament‘.

Platforma dialógu má podčiarknúť, že ide o tému, s ktorou sa musia zaoberať všetky v parlamente zastúpené frakcie, povedal prezident Národnej rady v jeho privítacom prejave. V národnostných skupinách vidí obohatenie v jazykoch, kultúre a cení si ich prínos. Parlament môže tento prínos vyzdvihnúť. Všeobecne platí, že musíme odbúravať predsudky, poprípade vôbec nedovoliť aby vznikali.

Po prvýkrát sa tak v tomto rámci stretli v utorok hovorkyne a hovorcovia pre oblasť národnostných skupín v parlamente, ako aj zastupitelia všetkých šiestich autochtónnych skupín v Rakúsku. Aj v budúcnosti by mal byť dialóg o otázkach národnostných skupín podporovaný a zintenzívnený. Stredobodom rozhovorov boli témy vzdelávania, jazykov a jazykovej kompetencie.

Zasadania sa zúčastnila aj vedúca redakcie národnostných skupín Dorottya Kelemen a stretla sa aj s predsedom Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov Vladimírom Mlynárom.

Výmena o témach národnostných skupín

Nakoniec sa s predsedami Poradných zborov šiestich národnostných skupín (českej, slovenskej, chorvátskej, maďarskej, slovinskej a rómskej) diskutovalo o relevantných témach týkajúcich sa národnostných skupín.

Viackrát zaznela poznámka, že je potrebné zlepšiť podmienky v oblasti vzdelávania. Z pohľadu predsedu Poradného zboru pre Slovákov Vladimíra Mlynára je napríklad popri digitalizácii potrebné aj hľadanie nových ciest, ako osloviť aj mladšie generácie.

Zasadania Platformy dialógu by sa mali konať každoročne.