Aufgeblättertes Buch
Ergita Sela on Unsplash
Ergita Sela on Unsplash
Vzdelávanie

Príbehy prostredníctvom videa

Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa koná aj tohto roku Vorlesetag/Deň predčítavania iba online. Iniciatíva má pripomínať význam čítania a predčítavania. Akcie sa zúčastnili početné spolupracovníčky a spolupracovníci ORF Burgenland a v krátkych videách čítajú ich obľúbené príbehy.

Rakúsky Vorlesetag vznikol v roku 2018 a snaží sa vzdorovať klesajúcemu záujmu o čítanie pod mottom „Lesen bildet und Vorlesen verbindet/Čítanie vzdeláva a prečítavanie spája“. Predčítavanie je predstupňom k samostatnému čítaniu. Deti, ktorým niekto pravidelne predčítava, sa neskôr samé stávajú čitateľmi.

Vorlesetag tohto roku opäť online

Tohto roku sa rakúsky Deň predčítavania koná 24. marca a opäť je aj ORF Burgenland jeho súčasťou, aj keď iba online. S ich videami chceli redaktorky a redaktori krajinského štúdia ORF v Eisenstadte touto zábavnou formou sprostredkovať radosť z čítania. Ich obľúbené príbehy nahrali v nemčine i v jazykoch národnostných skupín.

Link: