Pozvánka

Hana Kubátová | Holokaust v šarišsko-zemplínskom regióne | 6. mája

Doktorka Hana Kubátová z Inštitútu politologických štúdií Karlovej univerzity v Prahe prijala pozvanie viedenského Wiesenthal inštitútu pre štúdie holokaustu. Témou bude vznik holokaustu na východnom Slovensku.

Vo štvrtok 6. mája o 18:30 | Platforma ZOOM | Prístupný link.

Prednáška v anglickom jazyku o vzniku holokaustu v najchudobnejšom slovenskom regióne Šariš-Zemplín, ktorý bol počas druhej svetovej vojny zároveň etnicky najrôznorodejším. V oblasti žilo zhruba 440 000 obyvateľov, medzi nimi Slováci, Maďari, Nemci, Česi, Rusíni a najväčšie populácie Židov a Rómov v krajine. Zlé životné podmienky z dôvodu vysokej nezamestnanosti, takmer neexistujúceho priemyselu, nestáleho počasia a neúrodnej pôdy urobili región a jeho ľudí závislými od vedenia krajiny.

Sústreďujúc sa na koncepty periférie, príslušnosti a sociálnej korupcie si prednáška všíma individuálne činy vo vnútri sociálnych štruktúr. Pritom objasňuje ako roľníci a lokálna elita prerozdelili hierarchie autority a moci v kontexte rastúceho protižidovského prenasledovania.

Hana Kubátová | Peasants, Elites, and Other Locals. The Making of the Holocaust in Eastern Slovakia, Einladung
VWI

Hana Kubátová | Simon Wiesenthal Lecture