Weißstorch im Flug bei Marchegg
WWF/Michael Stelzhammer
WWF/Michael Stelzhammer
Veda

Tradícia Medzinárodného dňa vtáctva siaha do čias Rakúsko-Uhorska

Pre mnohých ľudí je 1. apríl spojený s humorom či robením si žartov, ale v kalendári environmentalistu sa tento deň viaže k Medzinárodnému dňu vtáctva. Tento deň súvisí s prijatím Medzinárodnej konvencie o ochrane užitočného vtáctva, ktorú podpísali v roku 1906.

Na Slovensku si odborníci, ale aj záujemcovia o vtáctvo pripomínajú operencov 1. apríla aj preto, lebo práve počas štvrtého mesiaca prilietava na územie Slovenska najviac sťahovavých vtákov. Podľa ornitológov zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, každý rok začiatkom apríla k nám priletí približne 20 miliónov vtákov. Väčšina z nich zamieri na Slovensko z Afriky, niektoré aj z Ázie.

Prvoaprílová tradícia má však svoje počiatky v časoch Rakúsko-Uhorska. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Herman (1835 – 1914). Jeho zásluhou v roku 1900 oficiálne ustanovili akciu pre školy v rakúsko-uhorskej monarchii s názvom 1. apríl – Deň vtákov a stromov. Tradícia tohto dňa pretrváva dodnes ako Medzinárodný deň vtákov.

Apríl je mesiac, keď vrcholí migrácia väčšiny druhov vtákov. Počas svojej dlhej púte, ako aj po prílete na územie Slovenska, musia prekonávať rôzne prekážky a nástrahy, vrátane tých, ktoré spôsobuje človek, a preto si zaslúžia pozornosť, ktorú nielen na ne, ale aj celkovo na ochranu prírody, upriamuje práve Medzinárodný deň vtáctva.

K známym poslom jari prilietajúcim na Slovensko patria napríklad škorce, drozdy, bociany, trasochvosty, škovránky, žltochvosty, ale aj lastovičky, ktoré sú známe svojou vernosťou k hniezdu a veľmi dobrými orientačnými schopnosťami. Sťahovavými vtákmi sú aj orol krikľavý, sokol kopcovitý, včelár lesný, prepelica poľná, slávik, kukučka, alebo dážďovník.

Okrem Medzinárodného dňa vtáctva, sa na Slovensku a vo svete pripomína aj Svetový deň sťahovavých vtákov (WMBD), ktorý sa viaže k dátumu 10. máj alebo k víkendu okolo 10. mája. Svetový deň sťahovavých vtákov iniciovali signatári Dohovoru o zachovaní sťahovavých vodných vtákov medzi Afrikou a Euroáziou (AEWA) a Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov (CMS). Oba medzinárodné dokumenty sú uložené v Bonne a ich cieľom je zachovanie prirodzeného života sťahovavého vtáctva. Dokumenty spravuje Environmentálny program Organizácie Spojených národov (OSN).