Anzeigetafel Flughafen
ORF
ORF
Cestovanie

Karanténu po návrate zo zahraničia je možné ukončiť negatívnym testom

Všetci, ktorí sa vrátia na Slovensko a v posledných 14 dňoch navštívili krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, sú povinní ísť do domácej izolácie. Povinnosť platí od pondelka od 12.00 h. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

Izolácia sa skončí po získaní negatívneho RT-PCR testu či pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. Ak sa osoba vráti z inej rizikovej krajiny, domácu izoláciu je možné ukončiť len negatívnym testom.

Naďalej platí povinnosť najneskôr pri vstupe do krajiny sa registrovať na stránke korona.gov.sk Testom na nový koronavírus musia prejsť osoby najskôr na piaty deň domácej karantény.

Karanténa ani RT-PCR test nie je nutný, ak sa osoba pri návrate na Slovensko preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenska nie starším ako 72 hodín. Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Musia mať však potvrdenie od lekára.

Do domácej izolácie nie je povinnosť ísť ani, ak sa osoba vráti z menej rizikových krajín, kam patria Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan. Po návrate z týchto krajín tiež nie je povinné testovanie.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujú v susednom štáte. Výnimku majú aj tvz. pendleri, teda osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 kilometrov od slovenských hraníc a na Slovensku pracujú. Pre všetky tieto osoby staršie ako desať rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní. Test môže byť vykonaný aj mimo územia Slovenska.

Pre susedné štáty, okrem Ukrajiny, platí režim červených krajín EÚ. Existuje však viacero výnimiek z povinnej izolácie pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí v susedných krajinách navštevujú materskú, základnú, strednú, vysokú školu, starajú sa o blízku osobu, obhospodarujú pozemky na území Česka, Maďarska, Poľska alebo Rakúska do vzdialenosti desiatich kilometrov od štátnej hranice Slovenska. „Aj pre tieto osoby staršie ako desať rokov zároveň platí, že musia byť pri príchode schopné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní. Test môže byť vykonaný aj mimo územia Slovenskej republiky,“ dodal ÚVZ.