Donau
Miriam Spring
Miriam Spring
Politika

V. Remišová: Slovensko musí využiť potenciál Dunajskej stratégie

Slovensko sa ujíma vedenia zoskupenia 14 krajín – medzinárodnej spolupráce členských aj nečlenských krajín EÚ v rámci Dunajskej stratégie. Šéfka rezortu regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) predstavila krajinám ciele predsedníctva na online konferencii. Podľa nej Slovensko musí využiť potenciál tejto stratégie.

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré sa od 1. októbra stalo národným gestorom Dunajskej stratégie a v novembri v nej preberá ročné rotujúce predsedníctvo po Chorvátsku.

Slovenské predsedníctvo Dunajskej stratégie považuje za priority spoluprácu najmä v dvoch kľúčových oblastiach – ochrana biodiverzity a klímy, digitalizácia a inovácie. „Našim cieľom je, aby boli ciele stratégie v čo najširšej miere kompatibilné s prioritami, ktoré si členské štáty vytýčili pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov,“ doplnila Remišová s tým, že Dunajská stratégia je nielen úsilím vybudovať región zdravého životného prostredia, región vysokej kvality života obyvateľov, prosperujúcej ekonomiky a kultúrnej rozmanitosti. Stratégia je podľa nej aj príkladom, kedy partnerstvo, spolupráca a vzájomná pomoc prinášajú reálne výsledky, ktoré posúvajú celý podunajský región vpred.

„Rieka Dunaj odjakživa spájala národy Európy a práve k tomuto odkazu sa hlási Dunajská stratégia. Jej členské krajiny cítia spoločný záväzok spolupracovať nielen pri ochrane prírodného bohatstva, ale aj v oblastiach ekonomického a spoločenského rozvoja,“ myslí si ministerka.

Stratégia EÚ pre dunajský región bola schválená Európskou radou v júni 2011. Štáty v rámci nej spolupracujú v oblastiach ako vodné cesty, doprava, energetika, kultúra a turizmus, kvalita vôd, životné prostredie, veda a výskum či bezpečnosť. Členskými krajinami sú Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a štáty mimo EÚ – Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko, Ukrajina.

„Silou Dunajskej stratégie je, že spája členské aj nečlenské štáty Európskej únie. Občania Slovenska majú vlastnú skúsenosť s tým, ako veľmi potrebná a prínosná je takáto úzka spolupráca, ešte predtým, ako nečlenské krajiny formálne vstúpia do EÚ,“ zdôraznila Remišová s tým, že preto plne podporuje úsilie partnerov mimo EÚ úzko spolupracovať v rámci Dunajskej stratégie. „Verím, že táto skúsenosť im môže byť nápomocná pri ich úsilí stať sa plnoprávnymi členmi Únie,“ podotkla ministerka.