Krisztina Gyöpös | Initiatorin Hummel Fest
Bankó Zsolt
Bankó Zsolt
Rádio Dia:tón

Hummel Fest | Vytvorenie tradície pre Bratislavu

“Čo Mozart znamená pre Salzburg, to je Hummel pre Bratislavu! Naše hlavné mesto je právom hrdé na skladateľa európskeho rangu, ktorého odkaz dodnes zaznieva v mnohých krajinách sveta," hovorí iniciátorka Hummel Festu, klaviristka Krisztina Gyöpös.

V roku 2018 to bola práve ona, kto inicioval medzinárodný hudobný festival skladieb Johanna Nepomuka Hummela, pri príležitosti 240. výročia jeho narodenia. Dôležité pre ňu pri tom bolo, aby sa koncerty uskutočnili na miestach, ktoré boli prepojené so životom hudobného skladateľa: Bratislava, Viedeň a Weimar.

Krisztina Gyöpös | Initiatorin Hummel Fest
Bankó Zsolt

V aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón hovorí iniciátorka Krisztina Gyöpös o význame skladateľa Johanna Nepomuka Hummela pre Bratislavu a o tom, ako sa stal súčasťou vytvorenia novej tradície v jeho rodnom meste.

Hudobný skladateľ, klavirista, kapelník a pedagóg Ján Nepomuk Hummel alebo Johann Nepomuk Hummel sa narodil 14. novembra 1778 v Bratislave a zomrel 17. októbra 1837 v nemeckom Weimare.

Hummel bol žiakom Franza Paula Riglera v Bratislave a v rokoch medzi 1785 a 1787 ho 2 roky bezplatne učil jeho spolubývajúci vo Viedni Wolfgang Amadeus Mozart. Hummel pôsobil určitý čas ako nástupca Josepha Haydna v Eisenstadte, potom v Stuttgarte a vo Weimare. Okrem početných skladieb pre klavír ako sonáty, variácie, rondá, fantázie a klavírne koncerty, písal aj komorné skladby, opery, kantáty a omše.

Hummel Fest je prvým festivalom na Slovensku, ktorý čerpá z tejto udalosti a ponúka nový pohľad na Slovensko a jeho kultúru. Festival v tomto roku nadväzuje na 1. ročník projektu, so zámerom vytvorenia tradície pre Bratislavu. Vedľa koncertov zahŕňa Hummel Fest aj rôzne ďalšie podujatia ako semináre, majstrovské kurzy, baletné predstavenia, prierez operou alebo výstavy.

HUMMEL OPEN

piatok 4. september | 18:30
Primaciálny palác · Bratislava

Tak ako v roku 2018 bude aj jeho 2. ročník zahájený v Primaciálnom paláci v Bratislave pod záštitou primátora Matúša Valla ako súčasť „Kultúrneho leta Bratislavy“.

Hummel Fest 2020
Bankó Zsolt

Tipy na podujatia

* Študenti konzervatória v Bratislave predstavia tvorbu bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela 8.9. o 12:30h v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

* Festival bude po tomto exkurze vo Viedni pokračovať opäť v Bratislave: nedeľným matiné, 13.9. o 10.30 v Mirbachovom paláci.

Celý program festivalu Hummel Fest nájdete na jeho facebookovej stránke a bližšie informácie o celom podujatí aj na Wikipedii.