EP
European Parliament
European Parliament
Správy

Na Slovensko sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí, odišlo 3384 obyvateľov

Na územie Slovenskej republiky sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí a vysťahovalo sa 3384 obyvateľov. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom My v číslach – Zahraničné sťahovanie 2019.

V prípade prisťahovaných išlo najmä o občanov SR (4530), Českej republiky (408), Maďarska (369) a Ukrajiny (283). Trvalý pobyt si však na Slovensku nahlásili napríklad aj občania Albánska (14), Spojených štátov (12) a Iránu (11).

Predchádzajúcim bydliskom prisťahovaných boli najčastejšie Česká republika (1631), Spojené kráľovstvo (1165), Rakúsko (640) či Nemecko (499).

V štatistikách prisťahovaných podľa miesta narodenia dominujú ľudia narodení v Česku (1419), na Slovensku (1137), ďalej v Spojenom kráľovstve (1041) a na Ukrajine (487). Na Slovensko sa prisťahovali napríklad aj narodení v Austrálii (36), vo Vietname (28) a Číne (20).

Z 3384 vysťahovaných išlo v 3345 prípadoch o občanov SR. Najčastejšie sa odsťahovali do Českej republiky (1142), Rakúska (760), Spojeného kráľovstva (329) a Nemecka (241). Celkovo 86,2 percenta ľudí zostalo v krajinách Európskej únie.

Za prisťahovaných považuje úrad osoby, občanov SR alebo cudzincov, ktoré sa prihlásili na trvalý pobyt na území SR. Vysťahovaný – znamená osobu, ktorá sa, naopak, z trvalého pobytu v SR odhlásila.