Die Preisskulptur für den Preis „SozialMarie“
SozialMarie
SozialMarie

Slovenský projekt získal prvé miesto medzinárodnej ceny SozialMarie

V piatok 1. mája 2020 sa už šestnástykrát udelili pätnástim výnimočným projektom medzinárodné ocenenia pre sociálne inovácie SozialMarie 2020 v celkovej hodnote 54 000 eur.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org

Hlavným víťazom tohtoročnej ceny SozialMarie sa stal druhýkrát v jej histórii slovenský projekt – Projekt DOM.ov. Jednu z 15 cien získalo tiež slovenské Divadlo bez domova.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org
Projekt DOM.ov.

15 víťazných projektov

Prvá cena v hodnote 15 000 € putuje druhýkrát v histórii SozialMarie na Slovensko – Projektu DOM.ov, ktorý vďaka spolupráci s obcami pomáha rodinám a jednotlivcom z marginalizovaných rómskych komunít zapojiť sa do programu svojpomocnej stavby vlastného domu, vrátane získania potrebného úveru a poradenstva v oblasti hospodárenia a splácania úverov.

Druhú cenu (10 000 €) získal rakúsky projekt Volkshilfe – Essential Child Support (Volkshilfe – Podpora základných potrieb detí). Projekt podporuje rodiny s deťmi v chudobe a za pomoci sociálnych pracovníkov im pomáha dosahovať plánované ciele na ceste von z ohrozenia chudobou.

Tretia cena (5 000 €) bola udelená maďarskému projektu Print It Yourself! (Vytlač si to sám!), ktorý v čase kontroly väčšiny maďarských médií vládou obnovil tradíciu samizdatov z čias východoeurópskeho socializmu. Pod názvom Nyomtass Te is! je na stránke projektu vo formáte A4 týždenníka pravidelne k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie sumár najdôležitejších informácií z nezávislých médií.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org
Divadla bez domova

Medzi ďalších 12 víťazných sociálno-inovatívnych projektov, ocenených sumou každý po 2000 €, sa dostal i slovenský projekt Divadla bez domova, ktorý jedinečným spôsobom prepája hercov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva (ľudí bez domova, s telesným postihnutím či psychiatrickou diagnózou) s cieľom vzájomnej pomoci a búrania bariér vo vnímaní verejnosti.

Nad projektom Divadla bez domova zároveň prevzal pod hlavičkou SozialMarie aktívnu záštitu (patronát) Dušan Ondrušek, zakladateľ a dlhoročný konzultant renomovanej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia, ktorý bude projektu pomáhať dohodnutou formou počas obdobia jedného roku. Kompletný zoznam 15 ocenených projektov s ich popismi a fotografiami nájdete pod odkazom Cena SozialMarie 2020 bola udelená a pod názvami jednotlivých projektov.

Cena publika V rámci samostatnej Ceny publika SozialMarie, o ktorej rozhoduje verejnosť internetovým hlasovaním, sa stal víťazom maďarský projekt TÁVSZEM – Remote Eye, ktorý uľahčuje ľuďom so zrakovým postihnutím prístup k potrebným službám prostredníctvom bezplatnej online aplikácie a špeciálne vyškolených operátorov.