Pressekonferenz der ORF TVthek Archiv
100 Jahre Burgenland | Österr. Volksgruppen mit dem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ORF Landesdirektor Werner Herics, stv.  ORF Direktor der Technik-Online und -neue Medien Thomas Prantner und Mitglied des ORF Publikumsrates Josef Buranits.
orf | serdar erdost
orf | serdar erdost
Videoarchiv | ORF TVthek

Archív národnostných skupín v Rakúsku

Od štvrtku, 14. marca 2019, je v ORF-TVthek k dispozícii nový videoarchív „Volksgruppen in Österreich/Národnostné skupiny v Rakúsku“, venujúci sa súčasným ako aj kultúrnohistorickým témam.

Obsahom medzičasom už 34. videoarchívu ORF-TVthek „Národnostné skupiny v Rakúsku“ sú pohnuté politické dejiny týchto skupín – od prenasledovania teroristickou mocou nacistov až po boj k ich uznaniu. Príspevky objasňujú taktiež súčasné výdobytky či pretrvávajúce ohniská konfliktov. Portréty dôležitých zastupiteľov menšín, udržiavané tradície ako aj výnimočné slávnosti ponúkajú náhľad do života členov národnostných skupín.

Videoarchiv ORF-TVthek „Volksgruppen in Österreich“ Slowaken
orf | pavla rašnerová

Celkom 87 videopríspevkov archívu, ktorý vznikol na podnet publikovej rady ORF, sa venuje šiestim rakúskym národnostným skupinám. Patria k nim Burgenlandskí Chorváti, Rómovia, Slováci, Slovinci, Česi a Maďari. Záznamy dopĺňajú ponuku už existujúceho archívu ORF-Tvthek, obsahujúceho všetky aktuálne televízne relácie národnostných skupín na ORF.

Wrabetz | Rozšírená online ponuka

Generálny riaditeľ ORF Dr. Alexander Wrabetz: „Obsiahla, aktuálna a pravidelná programová ponuka pre šesť autochtónnych národnostných skupín v Rakúsku a zároveň o nich sú dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou všetkých médii ORF – či už ide o televíziu, rádio alebo internet. S novým videoarchívom na ORF-Tvthek o ‚Národnostných skupinách v Rakúsku‘ tak rozširujeme online ponuku siahajúcu od platformy volksgruppen.ORF.at až po live- a on demand-streams všetkých relácií národnostných skupín.“

Adam Kollar Schriften National Bibliothek
ORF

Herics | Príspevok ku kultúrnej identite

Werner Herics, krajský riaditeľ ORF Burgenland: „Teší ma, že už je videoarchív rakúskych národnostných skupín v ORF-TVthek dostupný. Príspevky sú archivované a napomáhajú tak k zachovaniu kultúrnej a jazykovej identity rakúskych národnostných skupín. Deťom a mládeži, ale aj iným záujemcom ponúka reprezentatívny obraz historicky relevantných udalostí, súčasného vývoja a významu národnostných skupín v Rakúsku.“

Archív bude priebežne rozširovaný

V súčasnosti sa celkom 87 príspevkov skladá zo 40 nových, na ORF-TVthek po prvýkrát publikovaných videí, ako aj zo 47 starších, už v iných videoarchívoch v ORF-Tvthek dostupných záznamov. Archív bude priebežne rozširovaný.

Link: