ORF Mikrofon
ORF.at/Roland Winkler
ORF.at/Roland Winkler
Rádio Dia:ton

On demand | Archív

Magazín Rádio Dia:tón informuje o živote viedenských Slovákov, ako v oblasti kultúry a histórie, tak i politiky. Aj témy na európskej a globálnej úrovni, ktoré sa týkajú Slovákov a menšín, sú predmetom relácie. 20-minútový magazín v slovenčine sa vysiela každý pondelok o 21:40 hod. na Rádiu Burgenland.