Politika

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ponúka odborné stáže

Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov majú možnosť absolvovať polročnú odbornú stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Stáž je súčasťou programu Európskej únie (EÚ) Európsky zbor solidarity, ktorý poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo stáž vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, prospešných pre komunity v celej Európe.

ÚSVRK na svojom webe spresňuje, že stáž v období od 1. marca do 31. augusta 2020 sa bude realizovať v bratislavskom sídle úradu i v regionálnych centrách.

Okrem mesačného príspevku na stravu a ubytovanie, preplatenia cestovných nákladov a 15-hodinového flexibilného pracovného týždňa majú stážisti možnosť takisto absolvovať i základný kurz rómskeho jazyka.

V prípade záujmu je nevyhnutná registrácia do online databázy Európskeho zboru solidarity, termín na podanie prihlášok je do 24. januára 2020.