politika

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť širokou diskusiou v organizáciách národnostných menšín i v rámci konkrétnych rezortov. „O konečnej podobe legislatívneho zámeru bude na začiatku roka 2020 rokovať Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES),“ uviedol pre TASR splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Splnomocnenec pripomenul, že budúci zákon, ktorý absentuje od prijatia Ústavy SR v roku 1992, by mal čo najkomplexnejšie definovať menšinové práva v zmysle ústavy i prijatých medzinárodných záväzkov a odporúčaní. „Pretože niektoré menšinové práva vôbec nie sú garantované zákonmi, nemôžeme sa spoliehať len na zjednotenie súčasnej rozdrobenej právnej úpravy,“ dodal.

Uistil, že jeho snahou je získať všeobecnú podporu pre komplexný, jednoznačný a pre užívateľov optimálny legislatívny predpis, reflektujúci na aktuálne uznesenia vlády a na podnety a požiadavky národnostných menšín. „Konečna podoba legislatívneho zámeru bude východiskom budúcej vlády pri tvorbe svojho programového vyhlásenia a legislatívneho plánu na nasledujúce obdobie,“ avizoval splnomocnenec.

Základný koncept legislatívneho zámeru, ktorý možno nájsť na webe splnomocnenca, prerokovali členovia VNMES na svojom novembrovom zasadnutí.

Materiál vytvorila pracovná skupina, zložená zo zástupcov úradu splnomocnenca a odborníkov z radov národnostných menšín. Pracovná skupina sa príprave legislatívneho zámeru venovala od apríla 2019.