Politika

Zahraniční Slováci budú hovoriť o doterajších aktivitách i výzvach

Bilancia uplynulých štyroch rokov i načrtnutie vízie do najbližšej budúcnosti budú hlavnými témami VI. riadneho Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktoré sa v sobotu koná v Bratislave.

Valné zhromaždenie by podľa predsedu SZSZ Vladimíra Skalského malo synergicky zužitkovať i ďalšie aktivity, ktoré sú naplánované. „Ešte pred jeho začiatkom sa uskutoční zasadnutie Generálnej rady SZSZ, ale aj Expertnej komisie zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska. Tesne po valnom zhromaždení sa zasa bude konať Deň slovenského zahraničia v Rakúsku,“ priblížil.

Skalský pri bilancii predchádzajúceho obdobia výrazne ocenil fakt, že sa v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) podarilo otočiť nepriaznivý trend neustáleho poklesu podpory krajanských aktivít. "V roku 2019 sme sa konečne opäť priblížili k úrovni voľakedajších 40 miliónov slovenských korún (1,33 mil. eur), ktorá bola garantovaná uznesením vlády pri prijímaní Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, no neskôr nebola dodržaná. V roku 2020 má dôjsť k ďalšiemu výraznému nárastu finančnej podpory, prakticky na dvojnásobok,“ upozornil.

Zvýraznil tiež to, že z vyše šesťmiliónovej splátky za niekdajší juhoslovanský dlh voči Československu sa bude financovať viacero dôležitých aktivít pre krajanov. "Okrem iného sa plánuje stavba Slovenského domu v srbskom Novom Sade, výkup voľakedajšieho evanjelického kostola v Budapešti, kde pôsobil aj Ján Kollár či oprava kostola v chorvátskom Iloku. No a ďalšie dva milióny eur by mali byť uvoľnené na vznik Centra slovenského zahraničia v Bratislave, čo je kľúčový strategický projekt SZSZ,“ priblížil Skalský.

Centrum slovenského zahraničia bude situované v objekte v centre Bratislavy na Laurinskej 19. "Prevádzku centra je SZSZ pripravené realizovať bez napojenia na štátny rozpočet s využitím výnosov z vlastnej činnosti a externých grantov,“ dodal Skalský.

Z predchádzajúceho obdobia považuje za dôležitý úspech tiež zriadenie Rady vlády pre krajanské otázky, ktorej predsedá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a v ktorej zasadajú predstavitelia príslušnýchh rezortov. „Naopak, nepodarilo sa obnoviť Komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Národnej rade Slovenskej republiky, táto úloha zostáva na ďalšie obdobie, aby vznikla komunikačná báza s celým politickým spektrom,“ priznal predseda SZSZ.