politika

Zahraniční Slováci si za svojho predsedu opäť zvolili Skalského

Predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) ostal Vladimír Skalský. Na ďalšie štyri roky ho zvolili delegáti VI. riadneho valného zhromaždenia. Informoval o tom Skalský.

Ako uvádza, vo výkonnom výbore SZSZ ho doplnili podpredsedovia Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA, tajomníčky Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska a Svetlana Zolňanová zo Srbska a členovia výboru Andrej Dan Bárdoš z Česka a Ján Šuľan zo Srbska.

„V uzneseniach SZSZ sa ako o zásadnej priorite hovorí o urýchlenom zriadení Centra slovenského zahraničia ako projektu tejto strešnej organizácie, zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o preskúmaní možnosti zastúpenia krajanov v Národnej rade SR po vzore radu iných krajín,“ uviedol Skalský.

SZSZ privítalo stúpanie finančnej podpory krajanských projektov. Aj keď podľa združenia má stále Slovensko čo naprávať.

Združenie na zhromaždení riešilo tiež migráciu Slovákov zo Srbska či Ukrajiny na Slovensko, a naopak zo Slovenska do západnej Európy či zámoria. „Nová situácia vyžaduje prehodnotenie niektorých prístupov, vrátane zmeny definície zahraničného Slováka, ktorá dnes neobsiahne krajanov, ktorí síce dlhodobo žijú v zahraničí, ale majú trvalé bydlisko na Slovensku,“ skonštatoval Skalský.

Hlavnými témami valného zhromaždenia bola bilancia uplynulých štyroch rokov i načrtnutie vízie do budúcnosti. SZSZ združuje 121 slovenských spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta.