Politika

Bukovszky: Český model menšinového zákona môže byť inšpiráciou pre SR

Český model inštitucionálnej podpory národnostných menšín na úrovni regionálnej samosprávy môže byť príkladom i pre Slovensko. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lázsló Bukovszky po piatkovom stretnutí s predsedom výboru pre národnostné menšiny hlavného mesta ČR Praha Jiřím Knitlom.

"V zmysle českého zákona o národnostných menšinách má vo výbore zastúpenie 14 národnostných menšín, ktoré na základe dotačného systému mesta majú k dispozícii 9,5 milióna korún. Magistrát je tiež zriaďovateľom Domu národnostných menšín, ktorý slúži aj ako administratívne sídlo pre menšinové organizácie v Prahe,“ priblížil Bukovszky, ktorý poukázal i na to, že český zákon o menšinách ukladá krajom, v ktorých celkový pomer národnostných menšín prekračuje päť percent, zriadiť tzv. národnostné výbory.

Bukovszky je presvedčený, že český príklad môže byť inšpirujúci aj pre Slovensko, pri príprave národnostného zákona, ktorý by v ucelenej forme definoval práva národnostných menšín. "Je potrebné pripomenúť chýbajúce články pri presadzovaní práv menšín, napríklad na to, že na úrovni krajských samospráv neexistujú žiadne koncepcie národnostnej politiky a kraje si počas takmer dvoch desaťročí nevytvorili svoje poradné orgány v tejto oblasti,“ upozornil splnomocnenec.

Je presvedčený, že súčasnú situáciu, keď je úroveň aplikácie menšinových práv závislá od aktuálnej politickej moci a od volebných výsledkov menšinových politických strán, je potrebné odpolitizovať práve nastavením účinných mechanizmov na úrovni štátnej, regionálnej a miestnej samosprávy.