Školstvo

Rómski študenti SOŠ môžu požiadať o finančnú podporu

Rómovia študujúci na strednej odbornej škole (SOŠ) môžu požiadať o finančný príspevok, ktorý možno využiť v rámci štúdia i pri hľadaní budúceho zamestnania. Výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov vyhlásil Rómsky vzdelávací fond.

Uchádzači môžu o príspevok požiadať do 20. septembra. „V školskom roku 2019/2020 bude poskytnutá podpora 50 rómskym študentom denného štúdia stredných odborných škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja,“ spresnil Andrej Belak z Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu. Podmienkou pre uchádzačov je štúdium v jednom z odborov, po ktorom je dopyt na trhu práce a maximálny priemer známok do 2,5. „Podpora môže byť využitá na štipendium, doučovanie, tréning osobných zručností i pomoc pri hľadaní zamestnania,“ dodal Belak. Zámerom projektu je zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné zručnosti pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Rómsky vzdelávací fond realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Realizácia projektu potrvá päť rokov, od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, zahŕňa teda štyri školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.