Národnostné menšiny si môžu stiahnuť odborné terminologické slovníky

Odborné terminologické slovníky, ktoré príslušníkom národnostných menším pomáhajú v komunikácii na úradoch, bude môcť mať každý záujemca u seba, vo vrecku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny ponúka možnosť stiahnuť si zo svojej webstránky jednotlivé slovníky do počítača či mobilu.

„Slovníky slúžia na zjednodušenie, uľahčenie a zefektívnenie používania menšinových jazykov v úradnom styku,“ pripomenul splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. „Preto sme pripravili modernú a užívateľsky prístupnú verziu, aby ich tí, ktorí ich potrebujú, mohli pri komunikácii s úradmi kedykoľvek využiť,“ dodal.

Terminologické slovníky sú určené zamestnancom orgánov verejnej správy, ktorí v každodennej komunikácii využívajú jazyky národnostných menšín, ďalej pre tlmočníkov a prekladateľov, ako aj pre občanov, ktorí pri vybavovaní svojich úradných záležitostí potrebujú používať odborné terminologické výrazy v menšinových jazykoch. V roku 2012 vznikli prvé tri slovníky, slovensko-maďarský, slovensko-rusínsky a slovensko-rómsky, v roku 2015 k nim pribudol i slovensko-ukrajinský slovník.

Zdroj: TASR