SNG predstaví podobnosti a rozdiely v tvorbe E. Fillu a Ľ. Fullu

Slovenská národná galéria (SNG) otvorila v utorok (10.7.) výstavu o tvorbe českého umelca Emila Fillu a slovenského modernistu Ľudovíta Fullu. Umelci neboli rovesníci, no spája ich kľúčová úloha vo formovaní moderného umenia 20. storočia v Čechách a na Slovensku. Približne 140 diel bude v rámci výstavy Filla – Fulla/Osud umělce – Osud umelca dostupných do 21. októbra.

Výstava poukazuje na paralely, odlišnosti a špecifiká v tvorbe a aj v životoch oboch autorov, spolu s vysvetlením obdobia, v ktorom žili. „Našli sme kľúč k tomu, ako spojiť tieto dve osobnosti. Je ním ich spoločný československý príbeh. Obaja sa narodili ešte počas Rakúsko-Uhorska,“ vysvetlila Katarína Bajcurová, kurátorka výstavy.

Dodala, že tvorili svoje vrcholné diela v medzivojnovom období. Každý z nich otváral svojím dielom československému výtvarnému umeniu nové vývojové cesty a privádzal do neho avantgardné prúdy z Európy. Obaja reprezentovali úspechy domáceho umenia na medzinárodných výstavách, neskôr sa obaja museli prispôsobiť metódam socialistického realizmu.

Bilder von E. Filla und Ľ. Fulla

TASR Štefan Puškáš

Emil Filla bol nielen maliarom, sochárom a grafikom, pôsobil tiež ako zberateľ, teoretik a historik umenia, spisovateľ a organizátor výtvarného života. Spoluformoval kultúru v Čechách už krátko pred prvou svetovou vojnou a hlavne v medzivojnovom období. O generáciu mladší Ľudovít Fulla vyrástol v pražskom kultúrnom prostredí a na Slovensku sa tiež venoval teoretickému diskurzu moderného umenia a progresívne zameranej pedagogickej činnosti.

„Fulla je na výstave reprezentovaný celistvejšie, pretože jeho diela sú v zbierkach SNG, Filla je predstavený fragmentálnejšie, ale kvantitatívne bol plodnejším umelcom,“ dodala Bajcurová. Výstavu zorganizovali v spolupráci s Moravskou galériou v Brne v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky.

Lab.SNG vytvoril pre výstavu webovú aplikáciu Filla Fulla Chat, ktorá používateľom predstaví životné príbehy a tvorbu oboch umelcov. Používatelia budú môcť pomocou simulovaného rozhovoru komunikovať s Emilom Fillom a Ľudovítom Fullom a sledovať, ako by mohli vyzerať dialógy a konfrontácie umelcov.

Zdroj: TASR