Bratislavské kultúrné leto 2018 čaká na viedenské publikum

Už po tretíkrát sa Slovenský inštitút vo Viedni predstavil ako platforma turistickej prezentácie Slovenska. Aj tohto roku navštívili početní záujemci tlačovú konferenciu k Bratislavskému kultúrnemu letu 2018, „Bratislava lebt Kultur: Kultursommer und neue Saison“.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, riaditeľ Bratislavského kultúrneho informačného strediska Vladimír Grežo a Marián Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, pozvali záujemcov do Viedni tak blízkeho hlavného mesta. V Rádii Dia:tón 4.6.2018 hovorí generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský o nastávajúcom 100-ročnom jubileu divadla a o s ním súvisiacich výnimočných aktivitách počas budúcej sezóny.

Ivo Nesrovnal, Bürgermeister | Bratislava

Slowakisches Institut Wien

On Demand | Rádio Dia:tón | 4.6.2018

Program Slovenského národného divadla v budúcej sezóne, od septembra 2018, zohľadní samozrejme aj 100. výročie založenia Československej republiky, povedal riaditeľ Chudovský.

Od Viedne autom iba 50 minút vzdialené Národné divadlo v Bratislave láka aj túto sezónu opäť atraktívnymi predstaveniami v pôvodnom jazyku so slovenskými alebo nemeckými titulkami.

On demand | Rádio Dia:tón | 11.6.2018

Sté výročie vzniku Československa je veľkou udalosťou aj v kultúrnom lete v Bratislave. Československá republika bola veľkým úspechom aj pre mesto Bratislavu, hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Aj 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky je výročie, ktoré ovplyvní mesto po celý rok: “Pripomíname si to koncertmi, výstavami, dávame pamätníky na steny domov na miestach, kde sa udiali podstatné veci,” dodáva Nesrovnal. “Pre Slovensko to bola národná záchrana vznik Československa a Bratislava bola pričlenená tiež do Československa po dlhých bojoch. Toto sú fascinujúce príbehy, ktoré sú v meste vidieť. Keď máte dobrého sprievodcu a vysvetlí vám to, odchádzate z Bratislavy po neuveriteľne dramatickom zážitku,” hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v rádíi Dia:tón 11.6.2018.

Dramatický zážitok muselo Československo zaziť aj pred presne 50 rokmi, pri potlačení Pražskej jari, ktoré si mesto tiež pripomína v tomto lete.

Link

Slovenské národné divadlo
Bratislavského kultúrné a informačné stredisko