Múzeum židovskej kultúry má 25 rokov

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry si 20. mája pripomenulo 25 rokov svojej existencie. Nepretržitou zbierkotvornou činnosťou už štvrťstoročie približuje domácim aj zahraničným návštevníkom židovskú kultúru na Slovensku.

Svoju stálu expozíciu múzeum nielen stále dopĺňa, ale získané judaiká aj konzervuje a reštauruje. Ukážkou tejto činnosti je výstava, prostredníctvom ktorej pri príležitosti jubilea predstavuje jeden zo svojich najvzácnejších artefaktov – zreštaurovaný fragment zvitku Megila Ester z 18. storočia, no zároveň aj jednu z najčerstvejších akvizícií. Ide o umelecké dielo – ilustrovaný zvitok Ester od izraelského sofera (pisára) Avrahama Borshevského. Pre vysokú citlivosť a krehkosť vystavovaných artefaktov ich možno vidieť len v limitovanom čase.

Múzeum židovskej kultúry

TASR/AP

Výstava k 25. výročiu Múzea židovskej kultúry potrvá do 10. júna. V rámci nej sa uskutoční 6. júna aj workshop o písaní biblických textov s pisárom z Izraela. Múzeum je otvorené denne okrem soboty od 11. do 17. h, pre vopred objednané školské skupiny je možný vstup od 9. h.

Zdroj: TASR