Film “Učiteľka” vo Viedni

Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského “Učiteľka” nebol na českom veľvyslanectve v 14. viedenskom okrese práve minulý týždeň premietaný iba náhodou. Početní hostia prišli večer 14. mája do sály kina na veľvyslanectve, aby si pripomenuli okolnosti, za ktorých žili ľudia v bývalom Československu v období reálneho socializmu.

On demand | Rádio Dia:tón | 21.5.2018

Filmpremiere "Ucitelka" | Die Lehrerin mit Zuzana Maurery in der Tschechischen Botschaft in Wien

Katarína Ugróczi

Alena Heribanová, Zuzana Mauréry, Mojmír Jeřábek

V tomto roku, v ktorom si svet pripomína aj násilne potlačenie pokusu o demokratizáciu vtedajšieho Československa v roku 1968, známeho pod menom „Pražská jar“, sú opäť raz v centre pozornosti historické udalosti a s nimi spojené ľudské osudy. Slovensko-česká produkcia „Učiteľka“ je dráma o pedagogičke a jej žiakoch a žiačkach, ktorá sa odohráva na území Československa, v jednej základnej škole na predmestí v roku 1983. Stretáva sa tam riaditeľka s rodičmi detí jednej z tried a hľadá spolu s nimi spôsob, ako sa zbaviť manipulatívnej učiteľky. Slovenská herečka Zuzana Mauréry, ktorá za rolu učiteľky dostala na 51. Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch ocenenie Najlepšia herečka, osobne predstavila film v miestnostiach českej ambasády vo Viedni. V aktuálnom vysielaní Mauréry porozprávala o reálnom socializme, nespravodlivosti v spoločnosti a na socialistických školách do roku 1989.

Vyočujte si rozhovor s herečkou Zuzanou Mauréry, ktorá bola na predstavení slovensko-českej filmovej produkcie “Učiteľka”. Film mal vo Viedni premiéru na českom veľvyslanectve 14. mája 2018.

Rádio Da:tón | 14.5.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream

Pani učiteľka z rovnomenného filmu je na prvý pohľad milá dáma, neskôr sa ale ukáže, že využíva svoju moc a svojich žiakov a žiačky manipuluje. Väčšina rodičov sa s týmto jej systémom zmierila, reagujú naň malými službami, aby umožnili svojim deťom lepšiu budúcnosť. Sú ale aj takí, ktorí sa takémuto autoritatívnemu spôsobu “vyučovania” bránia.

Zuzana Maurery im Film "Ucitelka"

pravda.sk

Zuzana Mauréry vo filme „Učiteľka“

Režisér Jan Hřebejk kritizuje vo svojom filme vtedajšie ideológie a upozorňuje pritom aj na možnosti slobodnej vôle v reálnom socializme. Film Učiteľka je univerzálnym odkazom na odvážnosť a pravdu každého jedného človeka.