FOTO: Výstava k vzniku Československa predstavuje aj raritné dokumenty

Vznik ČSR v roku 1918 v dokumentoch Slovenského národného archívu (SNA) je názov výstavy, ktorú táto dokumentačná inštitúcia v stredu sprístupnila verejnosti.

„Je časovo ohraničená prvými rokmi nového štátu 1918-1920 a uzatvára ju jubilejný rok 1928, kedy boli oslavy desiateho výročia nového štátu. Výstava má päť tematických okruhov,“ povedala na jej otvorení Petra Hagoňová, ktorá ju pripravila a inštalovala s kolektívom spolupracovníkov.

Expozícia začína zahraničným odbojom ako predpokladom vzniku štátu. Dokumentujú ho fotografie československých légií pôsobiacich vo Francúzsku, Taliansku a Rusku. Nechýba Pittsburská dohoda vo farebnom vyhotovení.

Zápisnice z národných zhromaždení, zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenskej národnej rady a ďalšie dokumenty potvrdzujú vznik ČSR a formovanie jej orgánov s dôrazom na Slovensko. Návštevník spozná československé cestovné pasy, ale aj uhorský pas Milana Rastislava Štefánika. Tiež propagačné tlačoviny vyjadrujúce pozitívny aj negatívny postoj k utvoreniu spoločného štátu.

Ausstellung zum 100. Jubileum der ČSR

TASR Pavol Zachar

V časti formovanie hraníc vznikajúceho štátu sú mapy z prelomu 19. a 20. storočia s etnickým zložením uhorskej časti Rakúsko-Uhorska a územiach obývaných Slovákmi. Možno spoznať návrhy medzinárodných rozhraničovacích komisií aj podobu hraničnej línie navrhnutú maďarskou delegáciou na Parížskych mierových rokovaniach.

Výstavu spestruje sadrová busta Vavra Šrobára aj jeho zápisníky, zbierka zákonov ČSR z roku 1920, rôzne plagáty, pohľadnice, odznaky a iné dokumenty. Medzi nimi sú satirické parte oznamujúce zánik Rakúsko-Uhorska, oznámenie o zavedení vzduchoplavebnej poštovej dopravy medzi Prahou a Užhorodom zo 14.10. 1919, telegram o útoku Maďarov cez most v Komárne (3.5. 1919) alebo o zastavení procesu proti Samuelovi Zochovi za urážku kráľovského majestátu vedeného za to, že si na zdravie kráľa pripíjal vodou, a nie vínom.

Výstava potrvá do 29. júna.

Zdroj: TASR