Slávnostný koncert k založeniu Československej republiky

Viedenský chrám Karlskirche zažiaril 19. apríla výnimočným leskom. Ku kvetmi vyzdobenému vchodu prichádzajú elegantne odetí ľudia, členovia a zastupitelia českej a slovenskej národnostnej skupiny. Medzi nimi jemne vo vánku tancujú dve zástavy. Obe bielo-modro-červené, dve krajiny, ktoré kedysi kráčali spoločnou cestou.

On demand | Rádio Dia:tón | 23.4.2018

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Rádio Dia:tón | 23.4.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

V tento deň oslavujú začiatok tejto cesty, založenie Československej republiky v roku 1918. Nádherná a slávnostná kulisa Karlskirche vo Viedni symbolizuje veľký význam spolupatričnosti pretrvávajúcej dodnes, tešia sa organizátori, veľvyslanec Slovenskej republiky Peter Mišík a Ivana Červenková, veľvyslankyňa Českej republiky v Rakúsku.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien < Botschafter der Slowakischen Republik in Wien  Peter Mišík

Yvonne Strujic

Veľvyslanec Slovenskej republiky Peter Mišík

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Ivana Červenková, veľvyslankyňa Českej republiky

Český chlapčenský zbor Boni Pueri sa v slávnostnom ambiente stretol s dievčenským zborom z Banskej Bystrice Cambiar la Musica. Hudobný výber z čarovnej atmosféry večera v Karlskirche zachytilo v aktuálnom vysielaní Rádio Dia:tón.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien | Chöre Boni Pueri und Cambiar la Musica

Yvonne Strujic

Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni, je jednou spomedzi pozvaných hostí, ktorí na veľkú spolupatričnosť oboch krajín nespomínajú radi iba v tento deň.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni

Ani pre mladšiu generáciu Viedenských Slovákov nie je Československo iba udalosťou minulosti, pripomína kultúrna referentka Slovenského inštitútu Andrea Pitoňáková.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Kultúrna referentka Slovenského inštitútu Andrea Pitoňáková

Podľa predsedu školského spolku Komensky Karla Hanzla zabezpečujú pretrvávanie Československa v srdci Viedne práve školy spolku.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

V tento deň sa v Karlskirche stretlo výnimočne veľké publikum. Tvorili ho členovia národnostných skupín, zastupitelia veľvyslanectiev ako aj mnohí Rakúšania a iní priaznivci tohto krásneho jubilea, ktorí si slávnosť nechceli nechať ujsť. Medzi nimi bola aj veľvyslankyňa Poľska vo Viedni, Jolanta Róża Kozłowska.

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Veľvyslankyňa Poľska vo Viedni, Jolanta Róża Kozłowska

Festkonzert zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei in der Karlskirche in Wien

Yvonne Strujic

Predsedníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ľubica Macura

V úsmevom v srdci sa aj dnes Česi a Slováci vo Viedni pokojne rozišli, plný vzájomnej dôvery v naďalej blízky a priateľský vzťah. Tak pokojne, ako to už raz v minulosti urobili. To, že aj roky po rozdelení republiky oba národy tak vznešene a radostne oslavujú založenie ich spoločného štátu spred 100 rokov, svedčí o silnom vzájomnom pute.