Medzinárodná výstava Bez nenávisti? v Nitrianskej galérii

Medzinárodná výstava Bez nenávisti? tematizuje postavenie rómskej menšiny v našej spoločnosti. Koncepcia výstavy vychádza z presvedčenia, že neutešené podmienky života Rómov sú dôsledkom systematického zlyhávania mechanizmov, ktoré by mali zaistiť dôstojné podmienky k životu všetkým ľuďom bez ohľadu na ich farbu pleti, či etnický pôvod.

Umelkyne a umelci vystavujúci v rámci projektu Bez nenávisti? sa stavajú na stranu tých, ktorí sú stigmatizovaní kvôli svojej inakosti. Analyzujú mechanizmy definujúce určité skupiny ako podradné alebo sociálne vylúčené a poukazujú na nebezpečenstvo eskalácie nenávisti v spoločnosti. Zároveň demonštrujú vieru v symbolickú silu solidárneho umeleckého gesta a jeho konkrétný účinok mimo úzko vymedzený svet umenia.

Vernissage der Ausstellung Bez nenávisti?

Nitrianska galéria

Vernisáž výstavy Bez nenávisti?

Príkladom je dielo Ivanky Mariposy Čonkové Ďaleko na Lunik IX. reagujúce na otrasný prípad policajnej brutality, ktorej obeťami bola skupinka šiestich rómskych chlapcov z Košíc. Výsledkom spolupráce autorky s rodinou jedného z mučených chlapcov bola dočasná kresba na stenách bytu, v ktorom rodina žije, odrážajúca kolektivnú traumatickú skúsenosť. Dielo prezentované v rámci výstavy vyzývá návštevníkov k zakúpeniu pohľadníc s motívom kresieb. Získané peniaze budú použité na podporu postihnutej rodiny.

Inú formu zásahu do prostredia mimo galériu predstavujú aktivisticky ladené performancie rómskej skupiny Romane Kale Panthera. Jednou takou intervenciou bol ich piknik v Duchcove – kritizujúci mestskú vyhlášku proti posedávaniu vo verejnom priestore zjavne zameranú proti miestnym Rómom, alebo nálepky umiestňované na bravčové mäso v supermarkete, ich prostredníctvom umelci upozorňujú na existenciu chlievika pre prasatá v bezprostrednej blízkosti rómskeho koncentračného tábora pri Písku.

Jednou z dominant výstavy tvorí objekt-dom Ota Hudeca. Táto inštalácia je súčasťou rozsiahleho projektu Neviditeľného múzea predstavujúceho víziu absentujúcej inštitúcie, ktorá by dokumentovala históriu a kultúru slovenských Rómov a zároveň by mohla nabúravať zažité stereotypy.

Vedľa diel profesionálnych umelcov a umelkýň sa na výstave objavujú videá a fotografie vytvorené bez umeleckej ambície. Príkladom môže byť video dvoch rómských dievčat Francesky a Sáry adresované bielej väčšine, v ktorom autorky s detskou úprimnosťou vysvetľujú, ako ich zraňujú stretnutia s predsudkami.

Výstava nadväzuje na projekt HateFree? uskutočnený v Centre súčasného umenia DOX v Prahe (2016) reagujúcí na nárast nenávistných postojov voči menšinám v ČR. Vo svojej súčasnej podobe vznikla výstava v spolupráci s Múzeom rómskéj kultúry v Brne.

Zdroj: nitrianskagaleria.sk