V dotačnej výzve môžu menšiny žiadať o dotácie pre diela

Národnostné menšiny na Slovensku sa môžu uchádzať o dotáciu pre svoje kultúrne aktivity prostredníctvom ďalšej, v poradí druhej výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

"Oprávnené subjekty sa do 19. februára môžu uchádzať o dotácie v podprograme tvorba a realizácia výtvarných diel. Táto výzva platí pre všetky národnostné menšiny s výnimkou rómskej. Maďarská a rómska národnostná menšina má v rámci aktuálnej výzvy, do rovnakého termínu, možnosť podávať aj žiadosti v Programe 2, ktorého cieľom je podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.

Uchádzači môžu svoje žiadosti predkladať prostredníctvom elektronického registračného systému fondu, súčasné je ich potrebné doručiť aj na adresu fondu," uviedla manažérka komunikácie s verejnosťou Nina Rybárová. V prípade odosielania poštou musí byť zásielka podaná najneskôr v posledný deň trvania výzvy (19.2.).

Rozhodnutie o schválených projektoch by mal fond oznámiť do 16. apríla.

Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, fungujúci od 1. júla 2017, schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Myšlienka založenia fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR.

Link

Fond informácie zverejnil na svojom webe

Zdroj: TASR