Linka 901 a kultúra úcty Slovákov v Hainburgu

Lucia Škrovinová je Slovenka žijúca v Rakúsku. Pre zamestnankyňu Úradu vlády v Bratislave je dolnorakúsky Hainburg pri Dunaji už 6 rokov domovom. Veľký druhý domov na kolesách, to je pre mnohých Slovákov, žijúcich na rakúskej predmestkej strane Bratislavy a pracujúcich v hlavnom meste, autobusová linka 901, premávajúca medzi Hainburgom pri Dunaji a Bratislavou.

On demand | Rádio Dia:tón | 15.1.2018

Luciin 11-ročný syn navštevuje v Hainburgu strednú školu, nemčina je jeho druhým materinským jazykom. Obaja mestečko Hainburg považujú za krásny životný stredobod a cenia si ho, tak ako aj dobré pripojenie k Luciinmu pracovisku v Bratislave.

Autobuslinie 901

bratislava.dnes24.sk

Autobusy linky 901 jazdia v hodinových intervaloch, pričom sa na linke striedajú hlavne traja šoféri. Lucia Škrovinová je jednou z cestujúcich, nastupuje v Hainburgu, porozpráva sa aj s pristupujúcimi z dedinky Wolfstal a o pár minút sa už na horizonte objavia veže Bratislavského hradu a charakeristický monument novej Bratislavy, most SNP. Čoskoro už autobus prechádza ponad cestujúcim tak dôverne známe vlny Dunaja v meste, ktoré kedysi vynikalo jeho veľkorysou kultúrnou a jazykovou rôznorodosťou. A v tomto duchu pokračujú dnes aj mestečká na rakúskej strane neďaleko Bratislavy.

Lucia Škrovinová | Initiatorin gemeinsamer Treffen Slowaken und Reisender der Buslinie 901 | Hainburg/Donau

Lucia Skrovinová

Lucia Škrovinová je jednou zo skoro 1600 slovenských obyvateľov zo 6000 Hainburgčanov. V susednej dedinke Wolfstal, s 1200 obyvateľmi, má takmer 300 z nich slovenské korene. Lucia spoznala podstatnosť spoločných kultúrnych podujatí a opatrne otvára dvere k novému spolunažívaniu medzi novými slovenskými Rakúšanmi a rodinami už dávno žijúcimi na tomto území. Bola to pani Škrovinová, ktorá pred dvoma rokmi pozvala na 1. stretnutie cestujúcich autobusovej linky 901.

“Stačí, keď sa na ulici pozdravíme. Už to je prejav vzájomného rešpektu. Môže nasledovať spoločný rozhovor a tak sa rozvíjajú vzťahy a podporuje vzájomné porozumenie,” túto vetu počula Lucia Škrovinová od riaditeľky miestnej knižnice v Hainburgu a vzala si ju za úlohu.

Lucia Škrovinová | Initiatorin gemeinsamer Treffen Slowaken und Reisender der Buslinie 901 | Hainburg/Donau

Lucia Skrovinová

Lucia Škrovinová pri stretnutí Slovákov a cestujúcich linkou 901 v Hainburgu

“Presne toto je môj cieľ v tomto roku. Aby projekty, ktoré sa v Hainburgu realizovali, boli pre všetkých občanov,” hovorí Lucia Škrovinová v aktuálnej relácíi Rádia Dia:tón | 15.1.2019 | 21:40 Rádio Burgenland 94.7

Sedíme spolu s Luciou Škrovinovou v jej útulnom byte v Hainburgu, z rádia hrá slovenská hudobná stanica. Lucia s úsmevom na tvári spomína na čaro ich pravidelných stretnutí, na ktoré chodí asi 30 cestujúcich. Všetko ľudia, hovorí Lucia, ktorí sa chcú spoznávať a navzájom si pomáhať.

Lucia Škrovinová | Initiatorin gemeinsamer Treffen Slowaken und Reisender der Buslinie 901 | Hainburg/Donau

Lucia Skrovinová

Lucia Škrovinová pri letnom stretnutí Slovákov a cestujúcich linkou 901 v Hainburgu

Najmä ľudia, ktorí nemajú auto, plne využívajú linku 901, pretože sú na nej závislí. Zabezpečenie linky bolo pred Vianocami minulého roku ohrozené, spomína Lucia. Bola to práve ona, ktorá sa ujala riešenia a iniciovala petíciu za nutnosť premávky ich linky 901.

Lucia Skrovinova | Initiatorin gemeinsamer Treffen Slowaken und Reisender der Buslinie 901 | Hainburg/Donau

Lucia Skrovinová

“Pozývame ťa na stretnutie Summer Picnic cestujúcich a vodičov linky 901.” Leták, v pozadí ilustračná fotografia s modrou plážou a piknikovým pohodlím, pozývala v roku 2016 na spoločné stretnutie v prístave v Hainburgu pri Dunaji. Lucia Škrovinová, ktorej kreativita bola zodpovedná aj za toto milé podujatie a pozvánku naň, zahŕňa samozrejme aj šoférov autobusu ku komunite “Linka 901”.

Šoféri linky 901 stoja až štyrikrát v Hainburgu, raz v obci Wolfstal a v Bratislave má linka tiež 3 zastávky. 38 minút trvá cesta od začiatku po konečnú. O 5.50 hod. odchádza prvý autobus ráno z hainburgského Pfaffenbergwegu, ktorý v Bratislave vyštartoval už o 5.10h ráno. Posledný vyráža z Hainburgu do Bratislavy o 23.42.

V aktuálnéj relácii Rádia Dia:tón hovorí Lucia Škrovinová o svojich skúsenostiach a o pravidelných stretnutiach a kultúrnych podujatiach slovenskej komunity v Hainburgu pri Dunaji.

Početní Bratislavčania, ako aj Lucia s rodinou, sa rozhodli presťahovať sa na rakúsku stranu bratislavského okolia. Zaplnené vlaky ako aj autobusy ráno a poobede na tejto trase nie sú jediným dôkazom, že blízkosť, pocit spolupatričnosti a ekonomická súdržnosť spájajú región.

Lucia Škrovinová | Initiatorin gemeinsamer Treffen Slowaken und Reisender der Buslinie 901 | Hainburg/Donau

Lucia Skrovinová

Lucia Škrovinová, iniciátorka stretnutí hlavne slovenských Hainburgčanov vie, ako opatrne a citlivo treba zaobchádzať s veľkým množstvom tak trochu aj novej kultúry, ktorú musia opatrne prijať aj rakúski spoluobčania v mestečku. Preto je dôležité zapájať aj ich, vnímať, komunikovať s nimi v dobrom a –najlepšie- spoločne budovať krásne nové projekty a podporovať kultúru úcty, ako to opisuje Lucia sama.