Myšlienky o živote (aj Slovákov v Rakúsku)

„Bol som na zakladaní tohto spolku (Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku). Dá sa povedať, že sme ho vlastne založili. Bolo to v suteréne u inžiniera Jána Kociho. Bolo nás tam asi 30. 30 Slovákov, všetko emigranti. Dá sa povedať, že inžinier Anton Hrabovec bol hlavným motorom, ktorý dotiahol aj to, že Slováci boli uznaní za národnostnú skupinu,“ hovorí Martin Jančuška.

On demand | Rádio Dia:tón | 1.1.2018

K spoluzakladateľom jednej z najdôležitejších slovenských inštitúcií v Rakúsku, Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, patrí aj lekár a autor Martin Jančuška. Vysielanie Rádia Dia:tón v novom roku začína práve rozhovorom s týmto vzácnym členom národnostnej skupiny.

Martin Jančuška

Yvonne Strujic

Rádio Dia:tón | 1.1.2018
21:40 Uhr | Rádio Burgenland | livestream

Vypočujte si rozhovor s lekárom, autorom a hlavne angažovaným členom Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Martinom Jančuškom, ktorého nenechávajú myšlienky o živote a zážitkoch nikdy chladným. To ukázal aj v jeho druhej knihe Príbehy a ozveny, ktorú je možné zakúpiť si cez vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava.

Martin Jančuška sa narodil v roku 1942 v okrese Banská Bystrica. V roku 1979 emigroval so svojou rodinou do Rakúska. Po rôznych zastávkach v tejto krajine sa autor usadil v burgenlandskom Andau. S tým slovenským sa aj v tejto malej obci stretáva deň čo deň. O tom a aj o iných dojímavých spomienkach píše Martin Jančuška v jeho druhej publikácii Príbehy a ozveny, ktorá vyšla v roku 2016 vo vydavateľstve Pozsony/Pressburg/Bratislava.

Druhé prikázanie znie titul prvej knihy Martina Jančušku. Písanie do rôznych slovenských a rakúskych časopisov sprevádza neustále život literáta, filozofujúceho o výzvach a pravdách, ktoré nosí ľudstvo v sebe.

Martin Jančuška predstavil na jeseň uplynulého roku svoju knihu Príbehy a ozveny aj v jeho srdcu blízkom Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku. Inštitúcia, ktorá oslávila v roku 2017 už jej 35. výročie založenia. Práve so spolkom spája pána Jančušku veľmi dlhá spoločná cesta.

„Myslím si, že tá spolková komunita čo tu bola vtedy v Rakúsku sa snažila každému emigrantovi pomôcť. Boli veľmi súdržní, ale keď došlo k pádu komunizmu sa to nejako rozpŕchlo a nemá to už tú formu, ktorú to malo,“ dodáva lekár Jančuška.