České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.12.2017 | 13:05 hod. | ORF 2 Wien

V túto adventnú nedeľu ponúka magazín národnostných skupín okrem iného pohľad na veľké oslavy 150. jubilea telovýchovného spolku Sokol, ponára sa do diskurzu o rozdelení Československa a uznaní slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku pred 25 rokmi a taktiež spomína na veľkolepého basbarytóna, redaktora a zapáleného člena národnostnej skupiny Vladimíra Stejskala.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.12.2017 | 13:05 hod. | ORF 2 Wien

mirka a pavlína ozveny prosinec 2017

orf | pavla rašnerová

Moderátorky Miroslava Huber a Pavlína Woodhams

25 rokov od rozdelenia Československa | História spolupatričnosti

Dve krajiny, dve národnostné skupiny, Česi a Slováci. Intenzívne prepojenie medzi dvoma krajinami, ktoré s krátkym prerušením počas druhej svetovej vojny trvalo takmer 80 rokov, zažili aj obe národnostné skupiny v Rakúsku.

posledni minuty ceskoslovenske televize

Archiv ČST

Československé spolky patria tak ako v minulosti aj dnes rovnako k životu vo Viedni, ako aj hlboké historické prepojenie mesta s takzvanými Ziegelböhmen alebo slovenskými obchodníkmi so zeleninou. K blížiacemu sa 25. výročiu rozhodnutia rozdeliť krajinu a tým aj národnostné skupiny vo Viedni, sa relácia Ozveny ponára do diskurzu o tom, ako rozdelenie viditeľne napomohlo k zosilneniu puta medzi oboma skupinami.

Rakúsko-slovenský kulturný spolok oslavuje 35. jubileum

Rok 1982 je míľnikom v histórii Rakúskych Slovákov. Založenie Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku upevnilo sebavedomie národnostnej skupiny a ponúka jej odvtedy kultúrne zázemie. Tohtoročné 35. jubileum založenia spolku je zároveň začiatkom jeho novej éry.

35 let rakousko slovensky spolek

orf | pavla rašnerová

Folklórna tanečná skupina „Vinica“ Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku

Sokol 150 rokov | Veľká oslava veľkej rodiny

S osobnosťami z oblasti vedy a politiky tvorili podstatnú súčasť monarchie. Počas prvej republiky mali 35 škôliek a škôl. Vlastnili tlačiarne, v ktorých tlačili 16 rôznych periodík. Neboli iba politickou silou s vlastnými odbormi, ale aj silou ekonomickou s vlastnou bankou a družstvami. Česi vo Viedni.
Tohto roku sa najväčší a najstarší spolok tejto národnostnej skupiny, ktorý vždy rovnako oslovoval aj Slovákov, obzerá na 150 rokov vlastnej histórie. Oslavu spolok zorganizoval v typickej športovej a slávnostnej atmosfére.

Sokol 150 Jahre

orf | pavla rašnerová

Vladimír Stejskal | Smutná strata pre národnostnú skupinu

Bol to on, kto aktivity Sokola vždy znova a s veľkou oddanosťou spoluorganizoval. A to aj veľkú historickú oslavu 150 rokov Sokola, ktorej sa ale sám už nedožil. Vladimír Stejskal. Za úsvitu 14. októbra prestalo jeho pre národostnú skupinu pulzujúce srdce navždy biť. Veľký syn Viedenských Čechov a náš kolega z redakcie Vladimír Stejskal sa rozlúčil so životom, ktorý bol pevne prepojený s naplneným a pohnutým životom národnostnej skupiny v Rakúsku.

Vladimir Stejskal

Serdar Erdost

Kolegovia Serdar Erdost a Vladimír Stejskal v ORF Funkhaus Wien