Rakúsko-slovenský kultúrny spolok oslavuje 35. jubileum

Minulý týždeň sa v miestnostiach Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku na Otto-Bauer-Gasse opäť raz stretli jeho členovia na generálnom zhromaždení. Pri tejto príležitosti si v Rádii Dia:tón zaspomínali noví aj starí funkcionári na 35 rokov Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni.

On demand | Rádio Dia:tón | 20.11.2017

Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

ORF | Strujic

Vladimír Mlynár

Školský spolok SOVA a Rakúsko-slovenský kultúrny spolok zhodnotili uplynulé dva roky a volili predstaviteľov do nových výborov. V kultúrnom programe večera vystúpil folklórny súbor Vinica a premietla sa fotoprezentácia člena Jozefa Macuru zo spolkových výletov do Hainburgu a zámku Schloss Hof na jar a v lete 2017. Vladimír Mlynár, dlhoročný predseda školského spolku SOVA a iniciátor spolkového časopisu Pohľady, si v rozhovore s mojou kolegyňou Mariou Helienek zaspomínal na jeho začiatočné aktivity v spolku.

Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

ORF | Strujic

Vinica

Rádio Dia:tón | 20. novembra 2017 o 21:40 hod. | Radio Burgenland livestream

Bol to rok 1982, keď sa konštituoval Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni. Už vtedy bola pri tom aj jeho dnešná a v roku 2017 znovuzvolená predsedníčka spolku Ľubica Macura, ktorá v tomto roku nasledovala minulej, dlhoročnej predsedníčke Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ingrid Konrad. Architektka Konrad bola hlavnou osobnosťou pri adaptácii spolkových miestností na Otto-Bauer-Gasse na ich účely.

Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

ORF | Strujic

Ingrid Konrad

V rozhovore s Mariou Helienek spomína na vtedajšie, pre Viedenských Slovákov historické udalosti, kedy získali po prvýkrát vlastné miestnosti na spoločné stretnutia. Sú to vždy jednotlivé osobnosti, ktoré investujú čas a srdce do im dôležitej veci, aby sa dostali o krok ďalej. Takýchto ľudí má Rakúsko-slovenský kultúrny spolok niekoľko. Napríklad kultúrnu referentku spolku Edith Veith Mistríkovú, ktorá má zásluhu na vystúpeniach početných slovenských hudobných i divadelných osobností v spolku. Alebo sprievodkyňu Janku Gregor-Rogler, ktorá pátra po slovenských stopách v rakúskej histórii v budovách a na rôznych miestach, či športovú aktivistku Slavomíru Vančovú, ktorá organizuje už roky tenisové turnaje. Aktívna je aj Elenka Mandik, iniciujúca vyučovanie slovenského jazyka pre spolkové deti alebo s veľkým nasadením rôzne športové a kultúrne podujatia organizujúci Jozef Macura. Ingrid Žalneva koordinuje spolkový program a je hlavnou redaktorkou časopisu Pohľady. A ešte mnoho iných pomocných rúk. Na takéto angažované osobnosti v počiatočnom období spolku si spomínajú v rozhovore aj Ľubica Macura, Ingrid Konrad a Vladimír Mlynár.

Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

ORF | Strujic

Novozvolená predsedníčka Ľubica Macura si je vedomá veľkej zodpovednosti, ktorú prevzala od jej predchodkyne. Spolku vďačí pani Macura za mnoho, keďže jej jedna dôležitá osobnosť spolku, Anton Hrabovec spolu s manželkou Annou, stáli pri jej príchode do Rakúska neustále po boku pripravení pomôcť. Boli to oni, kto pozval aj manželov Macura na ”zakladajúce stretnutie” spolku. Puto, ktoré vzniklo touto cestou, zotrváva dodnes pevné. Vladimír Mlynár pozná ako predseda Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov problémy minorít, akými sú asimilácia a zanedbávanie vlastného jazyka. Školský spolok SOVA je ale v strehu, sleduje potreby mládeže národnostnej skupiny a podporuje ich priamo aktivitami.

Gemeralversammlung des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins und Schulvereins SOVA, Novemver 2017

ORF | Strujic

35 rokov je dlhá éra. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok za ne zažil veľa eufórie, ako aj veľkú zodpovednosť za vzácny poklad slovenskej kultúry a jazyka. Podpora jeho rozvoja a zachovávanie ho aj pre budúce generácie budú snáď navždy jeho veľkou výzvou.

Tip na podujatie

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok pozýva na filmový večer so slovenskou produkciou „Únos“. Film režisérky Mariany Čengel-Solčanskej je napínavým pohľadom do minulosti inšpirovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov.

FILM | Únos
Štvrtok 23.11.2017 Začiatok: 18.00 hod. v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku na Otto-Bauer-Gasse 23/11 1060 Viedeň; Vstupné: dobrovoľný príspevok