Ľuboš Blaha vo Viedenskom filozofickom fóre

Viedenské filozofické fórum Dokumentačného strediska pre východo- a stredoeurópsku literatúru | DOML prezentuje prednášku filozofa a politológa Ľuboša Blahu s názvom „Antiglobalista“.

Antiglobalista | Ľuboš Blaha

utorok 21. novembra 2017, 19.00 h
miesto konania: Dokumentačné stredisko pre východo- a stredoeurópsku literatúru
Spengergasse 30-32
1050 Viedeň

Ľuboš Blaha

Malina | Lubos Blaha

Podľa väčšiny antiglobalistických autorov globálne preteky ku dnu – smerom k najnižšej úrovni sociálnych a pracovných štandardov v rozvojovom svete - ku ktorým zvádza logika globálneho kapitalizmu, neponúkajú pre ľudstvo žiadnu zmysluplnú perspektívu. Z dlhodobého hľadiska sú globálne preteky ku dnu neudržateľné, pretože skôr či neskôr povedú k vážnej politickej a sociálnej nestabilite, oslabeniu ekonomického dopytu a najmä k environmentálnej katastrofe. Práve o tom pojednáva Ľuboš Blaha v jeho novej knihe Antiglobalista.

Zároveň si osobitne všíma, aké odpovede na globalizáciu ponúka politická ľavica. Vo všeobecnosti môžeme rozoznať dva základné prúdy – alterglobalisti a antiglobalisti. Kľúčovou otázkou, ktorá rozdeľuje tieto dva prúdy, je, či je projekt záchrany sociálnyh práv a demokracie v rámci globalizácie možný: jedna stratégia záchrany hovorí o deglobalizácii a návrate k národným sociálnym štátom, regulovaným ekonomikám, kontrole kapitálu a odpojenia sa od globálnych trhov (napríklad Bello, Amin či Helleiner); druhá stratégia naopak hovorí o alterglobalizácii, a teda o vytvorení nových globálnych autorít, ktoré by boli schopné plniť tie sociálne a regulačné funkcie, ktoré kedysi plnil štát na národnej úrovni (napríklad Stiglitz či Piketty). Kto má viac pravdy? Odpovie Ľuboš Blaha, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER-SD a predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Blaha pôsobí na Ústave politických vied SAV, je autorom viacerých vedeckých monografií; najznámejšou je jeho kniha Späť k Marxovi? (2009), za ktorú získal aj rôzne prestížne ocenenia, napr. Cenu Literárneho fondu v roku 2010 či Cenu prezidenta Slovenskej republiky za prínos k rozvoju filozofických vied v roku 2011.