Príbehy ľudí chránené v Židovskom komunitnom múzeu

„Naše múzeum je miestom, ktoré integruje príbehy ľudí dnes žijúcich v meste do histórie príbehu komunity. A príbeh tejto komunity integrujeme zas do príbehu mesta, v ktorom dnes žijeme,“ rozpráva riaditeľ Židovského komunitného múzea Maroš Borský v aktuálnej relácii.

On demand | Rádio Dia:tón | 30.10.2017

Jüdisches Gemeindemuseum Bratislava

ORF | Strujic

Úzka ulička v bratislavskom Starom meste. Denne prechádza okolo ukrytých kultúrnych pokladov množstvo ľudí, ale iba málo z nich vie, že budova s veľkými gotickými oknami je jedinou zachovanou synagógou Bratislavy. Už v roku 2012 v nej po prvýkrát otvorilo svoje brány aj Židovské komunitné múzeum. Nádherná spoluhra starého s novým, náboženstva a histórie očakáva každého návštevníka, ktorý hľadá vzácnu, ukrytú a historickú Bratislavu.

Maros Borsky | Direktor, Jüdisches Gemeindemuseum Bratislava

ORF | Strujic

Maroš Borský

Rodinná história mnohých Slovákov vo Viedni nás spája s bolestivým osudom ich príbuzných v Bratislave. Predmety a obrazy v Židovskom komunitnom múzeu v Bratislave pripomínajú zabudnutý život Židov v tomto meste. Do 8. októbra bolo možné v múzeu vidieť výstavu „Každá rodina má svoj príbeh“.

Jüdisches Gemeindemuseum Bratislava

ORF | Rasnerova

Ivan Pasternák

Výstavou predmetov, ktoré rozprávajú dramatický osud židovskej komunity, sprevádzajú v Rádii Dia:tón riaditeľ múzea Maroš Borský a lektor múzea Ivan Pasternák.

Okrem výstavného projektu „Každá rodina má svoj príbeh“ je v Židovskom komunitnom múzeu inštalovaná stála expozícia „Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo“. Múzeum neustále vykonáva vedecké práce k téme a publikuje ich, vysvetľuje Borský.

Rádio Dia:tón | 30. októbra 2017 o 21:40 hod. | Radio Burgenland livestream

Pozostatky zbúranej synagógy sú tu rovnako starostlivo uložené, ako staré pouličné tabule alebo vyznamenania starých inštitúcií. Múzeum pripomína, že židovská komunita bola už od roku 1291 súčasťou mesta Bratislava. Jeho mnohojazyčnosť a rozmanitosť náboženských vyznaní prekvitali a Bratislava sa stala medzinárodným centrom židovského vzdelávania, pripomína riaditeľ Borský.

Predmet ako symbol jedného osudu. Pars pro toto. Ľudský osud zobrazuje okolnosti, za ktorých žili stotisíce ľudí. Židovské komunitné múzeum v Bratislave obohacuje tieto predmety fotkami a textami a otvára tým brány Bratislavy príbehom jej ľudí.

Jüdisches Gemeindemuseum Bratislava

ORF | Strujic

Ivan Pasternák, lektor múzea, tiež obohatil jedným predmetom tento projekt. Bola ním modlitebná knižka „Megillat Esther“ sprevádzaná smutným a tragickým príbehom jeho rodiny.

Tento veľmi príjemný muž si nenašiel čas iba pre rozhovor s Rádiom Dia:tón, ale neustále venuje svoj čas i vzdelávacej úlohe múzea, ktorému patrí jeho srdce.

Link

Židovské komunitné múzeum Bratislava