Východo- a stredoeurópska literatúra vo Viedni

Hosťom dnešnej relácie je literárny vedec Stephan-Immanuel Teichgräber. Jeho Dokumentačné stredisko pre východo- a stredoeurópsku literatúru vo Viedni tohto leta oslávilo 17. výročie založenia. Odvtedy každý semester láka študentky, študentov a záujemcov z oblasti literatúry a histórie napínavými workshopmi a prednáškami.

On demand | Rádio Dia:tón | 16.10.2017

Založené v roku 2000 spisovateľom Beppom Beyerlom, kultúrnym aktivistom Franjom Bauerom, architektom Rifatom Kurtagićom a Stephan-Immanuelom Teichgräberom, ponúka Dokumentačné stredisko informácie pre novinárov a literárnych vedcov o časopisoch z oblasti literatúry a kultúry, organizuje rady podujatí a na svojej internetovej stránke poskytuje systematický prehľad o spisovateľoch, novinároch, vedcoch a inštitúciách s témami strednej a východnej Európy.

Dokumentationstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur in Wien

Pavla Rašnerová

Pavla Rašnerová navštívila Stephan-Immanuela Teichgräbera v Dokumentačnom stredisku na viedenskej Spengergasse a porozprávala sa s predsedom tejto vedeckej mimouniverzitnej inštitúcie o jej začiatkoch a o jeho úzkom vzťahu k českým a slovenským témam.

Rádio Dia:tón | 16. októbra 2017 o 21:40 hod. | Radio Burgenland livestream

V Nemecku narodený Stephan-Immanuel Teichgräber, predseda inštitúcie, absolvoval štúdium slovenskej literatúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry v Bratislave a vykonával neskôr dlhé roky lektorskú činnosť v Prahe. Po presťahovaní sa do Viedne a po štúdiu ruskej literatúry, v ktorej získal aj doktorský titul, videl nutnosť priblížiť rakúskej verejnosti túto, po dlhé roky ho sprevádzajúcu, literatúru.

Teichgräber vníma jeho Dokumentačné stredisko ako stredobod kultúrnej politiky Viedne v jej geografickom kontexte. Úlohou strediska v Rakúsku je mimo univerzít pozdvihnúť všeobecný štandard vzdelania a ujať sa hlavne spoločenských úloh humanitných, sociálnych a kultúrnych vied.

Stephan Immanuel Teichgräber, Leiter der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur

Pavla Rašnerová

V terajšom zimnom semestri inštitút ponúka workshop o partizánskej literatúre v strednej Európe. Ľudia prichádzajúci z iného oboru sú srdečné vítaní. Tejto téme sa záujemci venujú každú stredu od 15 do 17h v Dokumentačnom stredisku na viedenskej Spengergasse 30-32. Teichgräber zdôrazňuje veľký význam tejto tematiky aj pre rakúske národnostné skupiny.

V ďalšej ponuke strediska v tomto semestri je „Arbeitskreis Zaza“. Účastníci kurzu sa bližšie oboznámia s týmto, často diskutovaným, kurdským dialektom a krok za krokom sa mu priučia.

V oblasti literárnych a kultúrnych časopisov z východnej a strednej Európy sa Dokumentačné stredisko koncentruje na tie najdôležitejšie, ktoré sa inak nedajú zohnať v žiadnej inej viedenskej knižnici, hovorí predseda strediska.

Mittel- und osteuropäische Zeitschriften | DOML

Pavla Rašnerová

Obsiahly archív a historickú hodnotu strediska nesie na pleciach jeho predseda Stephan-Immanuel Teichgräber, vedec, ktorého literárne srdce bije už od detstva v NDR pre osudy európskych susedov. Dnes Stephan-Immanuel Teichgräber pracuje spoločne so študentmi na vedeckom projekte MOMENTUM, v ktorom sa venujú otázkam budúcnosti.

Inštitúcia Dokumentačné stredisko pre východo- a stredoeuropskú literatúru disponuje dobre zachovaným kultúrnym pokladom literatúr východnej a strednej Európy. Je vždy pripravená poskytnúť potrebnú orientačnú pomoc, upozorňuje explicítne Teichgräber. Predseda taktiež pozýva poslucháčov navštevovať a využívať databázu spisovateľov, obsahujúcu jedinečné informácie o východoeurópskych spisovateľoch v nemeckom jazyku.

Predseda Stephan-Immanuel Teichgräber rozpráva v Rádíi Dia:tón o jeho inštitúte, ktorý je zároveň internetovým portálom. Okrem toho usporiadava čítačky a prekladá do nemeckého jazyka literárne a literárnovedecké ukážky z diel. Do hĺbky regálov Dokumentačného strediska sa môžu záujemci nielen kedykoľvek ponoriť, ale publikácie si taktiež vypožičať.

Link

Dokumentačné stredisko pre východo- a stredoeuropskú literatúru