Závažný krok spred 25 rokov

Pred 25 rokmi sa rozhodlo o rozdelení Československa na dva samostatné štáty. V dnešnej relácii Rádio Dia:tón spomínajú dalšie dve osobnosti Ingrid Konrad a Ľubomír Hnatovič zo slovenskej národnostnej skupiny vo Viedni na toto obdobie.

On demand | Rádio Dia:tón | 9.10.2017

K blížiacemu sa 25. výročiu rozhodnutia rozdeliť krajinu ako aj národnostné skupiny vo Viedni sa relácia Dia:tón ponára do diskurzu o tom, že rozdelenie viditeľne napomohlo k zosilneniu puta medzi oboma skupinami. Dvaja zastupitelia Viedenských Slovákov boli hosťami už v relácii Dia:tón. Dnes sa porozprávame o tejto téme s Ingrid Konrad, dlhoročnou predsedníčkou Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku a členkou Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov v Rakúsku, ako aj s Ľubomírom Hnatovičom, významným umelcom zo slovenskej národnostnej skupiny vo Viedni.

Ľubomír Hnatovič

ORF | Rasnerova

Ľubomír Hnatovič

Ingrid Konrad a Ľubomír Hnatovič majú na rozdelenie Československa zásadne iný názor. Kým by členka poradného zboru nikdy po rozdelení netúžila, bol umelec od začiatku za samostatnosť oboch štátov.

Ich pozície odzrkadľujú aj rozmanitosť pohľadov na rozdelenie ich starej domoviny, či už v krajinách samých alebo z pohľadu národnostných skupín. Napriek veľkému strachu a počiatočným prekážkam ohľadne rozdelenia štátneho majetku, spoločných ekonomických koncernov, meny, národnej hymny a mnohého iného, prebehlo rozdelenie celkom mierumilovne, takmer láskyplne. S tým dnes súhlasia mnohí. To, že rozdelenie z dnešného pohľadu so sebou nakoniec neprinieslo tak obávaný koniec silného priateľstva medzi obyvateľmi, Ingrid Konrad a Ľubomíra Hnatoviča veľmi teší.

Generalversammlung | Österreichisch-Slowakischer Kulturverein und Schulverein SOVA 2015

y. strujic

Ingrid Konrad

Rádio Dia:tón | 9. októbra 2017 o 21:40 hod. | Radio Burgenland livestream

Bolo to rozdelenie, ktoré viedlo k možno ešte silnejšiemu putu, aspoň čo sa týka pocitov obyvateľstva a národnostných skupín vo Viedni

Vo Viedni je najväčším symbolom pretrvávajúcej súdržnosti, okrem mnohých česko-slovenských spolkov, hlavne bilingválna česko-slovensko-nemecká škola Komenský. Táto solidaritu a spolupatričnosť oboch národnostných skupín zabezpečuje ďaleko do budúcna.

Viac k tejto téme si vypočujete dnes večer v Rádii Dia:tón, v ktorom si Ingrid Konrad a Ľubomír Hnatovič zo slovenskej národnostnej skupiny vo Viedni zaspomínajú na rozdelenie Československa.