Dnes by oslávila Irma Trksák 100 rokov | syn Ludwig spomína

„Ravensbrück bolo prvé trojslabičné slovo, ktoré som poznal. ‚Ravensbrückerinnen‘, priateľky mojej matky boli všetky mojimi tetami a cítil som sa medzi nimi výborne, boli ku mne veľmi milé. Znie to určite zvláštne, ale bol som presvedčený, že v tom Ravensbrücku muselo byť veľmi pekne,“ rozpráva Ludwig Trksák, syn pamätníčky a odbojovej bojovníčky v druhej svetovej vojne Irmy Trksák.

On demand | Rádio Dia:tón | 2.10.2017

Presne dnes, 2. októbra, by sa preživšia koncentračného tábora v Ravensbrücku, spoluzakladateľka a dlhoročná sekretárka spoločnosti Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück dožila jej stých narodenín. V roku 2016 prevzal za svoju matku jej syn Ludwig vysoké vyznamenanie od spolkového ministra Ostermayera. Irma Trksák bola za jej zásluhy ocenená strieborným štátnym vyznamenaním Rakúskej republiky. V tejto dobe nebola už ale schopná opustiť jej byt.

Irma Trksák | Widerstandskämpferin und Zeitzeugin

Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und FreundInnen

Rádio Dia:tón | 2. októbra 2017 o 21:40 hod. | Radio Burgenland livestream

Dnes, v deň narodenia tejto významnej osobnosti, spomína v relácíi Rádia Dia:tón jej syn Ludwig na svoju matku, ako ju vnímal a miloval

Irma Trksák bola pred druhou svetovou vojnou učiteľkou na škole Komenský vo Viedni, ktorú predtým absolvovala už ako žiačka. Učiteľka športu školy Komenský na Vorgartenstrasse bola aj nadanou športovkyňou v telovýchovnom spolku Sokol. Po zakázaní pôsobenia škôl Komensky vo Viedni nacionálnymi socialistami, začala Irma Trksák študovať Slavistiku na Viedenskej univerzite. Počas väzenia v koncentračnom tábore Ravensbrück bola nútená pracovať pre firmu Siemens. Podnik, pre ktorý pracovala opäť aj neskôr, po vojne, ako mladá matka, vo Viedni. Vtedy hrala Irma Trksák volejbal v legendárnom tíme spolku Sokol, spomína jej syn Ludwig.

Irma Trksák začala hneď po „Anšluse“ Rakúska k Nemecku v roku 1938 aktívne pôsobiť v československom odboji. Spomedzi Viedenských Čechov a Češiek sa vtedy sformovali viaceré odbojové skupiny, a to hlavne z dôvodu silnejúceho tlaku asimilácie. Najväčšia z týchto skupín bola tá – Viedenským Gestapom označovaná ako – „Česká sekcia KPÖ“, ku ktorej patrila aj Irma Trksák. Aj keď bolo vedenie tejto skupiny komunistické, pochádzali členovia z celého politicky ľavicového spektra. Mnohí sa poznali už roky z českého robotníckeho telovýchovného spolku, v ktorom bola zo sociálnodemokratickej rodiny pochádzajúca Trksák predcvičovateľkou pre ženy. Spoločne s jej priateľom Ludwigom Stepanikom (1918–1944, spáchal v koncentračnom tábore Mauthausen Klagenfurt-Lendorf samovraždu) sa Irma Trksák zúčastnila na vzniku a šírení letákov. Skupina sa podieľala aj na mnohých útokoch výbušninami či požiaroch proti inštitúciám Wehrmachtu. Irma Trksák rozpráva o týchto udalostiach aj v jej v roku 2007 vo Viedni publikovanom rozprávaní od Cecily Cordon s názvom „Ich weiß, was ich wert bin! Irma Trksak – Ein Leben im Widerstand“.

Irma Trksak

Mandelbaum Verlag

Irma Trksák

Ludwig Trksák vie, že jeho meno je Irminou láskyplnou pamiatkou na jej vtedajšieho priateľa Ludwiga Stepanika. O jeho menovcovi mu ale vždy rozprávala iba opatrne, v útržkoch.

Ludwig Trksák

Yvonne Strujic

Ludwig Trksák v jeho dielni

Už odmalička sa kritický duch Irmy Trksák angažoval v českom robotníckom športovom spolku, pod ktorého plášťom neskôr organizovala odbojové akcie. Kvôli viacerým požiarom a pokusom o podpaľačstvo, symbolom protestu a vzbury voči neľudským zaobchádzaním nacistov s mnohými etnickými a sociálnymi skupinami, bola Irma Trksák v roku 1941 zatknutá Gestapom. Jeden rok musela, tak ako jej priateľka Antonia Bruha | bojovníčka odboja z národnostnej skupiny Viedenských Čechov, vydržať zadržiavaná v samoväzbe vo vykričanom viedenskom policajnom väzení Rossauer Lände.

Koncom septembra 1942 bola deportovaná do ženského koncentračného tábora Ravensbrück. 132.000 žien vyše 40 národností bolo medzi májom 1939 a aprílom 1945 zavlečených do Ravensbrücku a do jeho vedľajších táborov. Počas jedného z takzvaných pochodov smrti sa Irme Trksák podarilo utiecť.

V roku 1947 vypovedala Irma Trksák ako svedok v Hamburgských procesoch o Ravensbrücku. V tom istom roku patrila k zakladajúcim členom Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück, pre ktorú pracovala v rokoch 1984 až 2005 ako sekretárka. Trksák, dlhoročná členka výboru Internationales Ravensbrück-Komitee, bola od začiatku aktívna aj v KZ-Verband; medzi 1945 a 1968 bola členkou KPÖ.

O tom, čo všetko musela po zatknutí vo väzení v Ravensbrück a neskôr v koncentračnom tábore vydržať, sa dozvedel Ludwig až neskôr a nie z úst svojej matky. Ani rodina po vojne nerozprávala o osudných činoch ich dcéry Irmy.

Jej dobrá pozícia na československom veľvyslanectve ako aj úzka identifikácia s českým životom vo Viedni aj v povojnovom období boli dôvodmi, prečo sa po druhej svetovej vojne nepresťahovala na Moravu ako jej rodičia. K slovenskej rodine mali Trksákoví neskôr už iba slabý vzťah.

Matka Irmy Trksákovej bola maďarská Slovenka, jej otec bol tiež zo Slovenska. Pár sa spoznal vo Viedni a neskôr sa rozhodol poslať všetky tri deti do školy Komensky. Do školy, ktorá bola od ľudových tried až po maturitu česká a mala výbornú povesť. Malo to deťom umožniť solídny štart do dospelsoti.

Do vysokého veku bolo pre túto Viedenskú Slovenku srdcovou záležitosťou rozprávať hlavne mladým o jej osude a zážitkoch a tým zaostriť ich perspektívu ohľadne ľudskosti, demokracie a slobody.

Ako pamätníčka navštívila, okrem mnohých iných vzdelávacích inštitúcií, v roku 2008 aj jej bývalú školu, ktorá jej bola blízka ako školáčke a neskôr aj ako učiteľke: Školu Komenský vo Viedni.

Poobede 10. februára v roku 2016 bola účastníčka protifašistickéo odboja Trksák v Kongresovej sále Spolkového kancelárskeho úradu ocenená strieborným štátnym vyznamenaním Rakúskej republiky. Namiesto Irmy, ktorej zdravotný stav jej v tom čase už neumožnil zúčastniť sa slávnosti, prevzal ocenenie jej syn Ludwig. Počas odovzdávania vyznamenania a listiny ministrom kultúry a ministrom Spolkového kancelárskeho úradu Josefom Ostermayerom, Ludwig Trksák vyjadril svoje poľutovanie, že toto ocenenie prichádza tak neskoro.

Ludwig Trksák

Yvonne Strujic

Na to, aby sme si odvahu a nasadenie Irmy Trksák za ľudské a spravodlivé spolunažívanie vzali za vzor, je ale každý moment tým správnym. „Po celý život, odkedy som ju poznal, mala vždy 2 priania: to prvé, aby už na svete nebol ani jeden koncentračný tábor, a to druhé, aby sa mal jej syn dobre. To boli jej dve životné úlohy,“ spomína si s dojatím syn Ludwig.

Yvonne Strujic navštívila Ludwiga Trksáka na jeho pracovisku vo Viedni.