Požiadavky národnostných skupín na novú vládu | „Keď hovorí srdce...“

… „neexistujú žiadne časové limity,“ povedal Karl Hanzl, predseda Poradného zboru národnostnej skupiny pre Čechov na tlačovej konferencii minulý týždeň. Ingrid Konrad, predsedníčka Poradného zboru národnostnej skupiny pre Slovákov pripomína, že kultúra a hudba sú cestou, ktorá umožňuje aj väčšinovej spoločnosti prístup k národnostnej skupine.

On demand | 18.9.2017 | Rádio Dia:tón

Už sa žiadalo veľa, bez akéhokoľvek zlepšenia

Podobne ako z dôvodu chýbajúcich financií už päť rokov trvajúca renovácia telocvične školy Komenský na viedenskej Schützengasse, stagnuje aj pokrok v politike národnostných skupín. Predseda Poradného zboru národnostnej skupiny pre Burgenlandských Chorvátov Martin Ivancsics pripomína, že toto, aj keď extrémne pomalé tempo pri stavbe telocvične, je vlastne veľmi rýchle, keď ho človek porovnáva s tým, čo bolo zo strany spolkovej vlády v posledných piatich rokoch pre národnostné skupiny celkovo urobené. Ak by sa to symbolicky porovnalo so stavbou, nebol by hotový ani prvý náčrt, dopĺňa Ivancsics. V minulých rokoch sa ohľadom nového zákona neudialo vôbec nič, kritizovali zastupitelia a zástupkyne šiestich poradných zborov. Požadovali okrem iného zvýšenie už 20 rokov „zmrazenej“ podpory národnostných skupín (aktuálne 3,8 mil. eur) aspoň na dvojnásobnú sumu.

Prostredníctvom kultúrneho zviditeľnenia národnostnej skupiny na verejnosti je táto vnímaná ako obohacujúca súčasť spoločnosti. „Sme občanmi tejto krajiny, ktorí majú v batožine aj určité kultúrne poklady,“ zdôrazňuje Konrad a dopĺňa, že Rakúsko nesie za svoje národnostné skupiny historickú zodpovednosť.

„Bohatstvo jazyka by malo byť uchované,“ zdôraznil Karl Hanzl, písané a hovorené slovo je predpokladom zachovania národnostnej skupiny, prízvukoval Bernard Sadovnik zo slovinskej národnostnej skupiny a skupiny označil za „motor“ kultúrnej rozmanitosti Rakúska.

„Rakúske národnostné skupiny o voľbách do Národnej rady"…

… bol titul druhej tlačovej konferencie v minulom týždni v Cafe Landtmann, počas ktorej zastupitelia a zastupiteľkyne viedenských národnostných skupín vyjadrili ich očakávania od novej vlády. O tom, čo by mala budúca vláda priniesť, aby odvrátila hroziaci zánik národnostných skupín, sa zamyslel Vladimír Mlynár z Poradného zboru národnostnej skupiny pre Slovákov.

Viac k téme dnes večer na rádíu Dia:tón | o 21:40 hod. |
Rádio Burgenland | 94.7