Rozpočet národnostných skupín by mal byť najmenej zdvojnásobený

V predošlých rokoch sa ohľadom nového zákona nič neudialo, kritizovali situáciu zastupitelia a zastupiteľky šiestich poradných zborov národnostných skupín na dnešnej tlačovej konferencii. Žiadajú zvýšenie už 20 rokov „zmrazeného“ rozpočtu národnostných skupín aspoň na dvojnásobnú sumu.

„Baustelle Volksgruppenpolitik“, tak znelo motto spoločného vystúpenia všetkých zastupiteľov. Národnostné skupiny Rakúska požadujú od budúcej vlády viac pozornosti.

Sitzung der Volksgruppenbeiräte

Petar Tyran

Zľava: Josef Hollós, Bernard Sadovnik, Karl Hanzl, Martin Ivancsics, Ingrid Konrad, Andreas Sarközi

Žiadne zmeny ohľadom nového zákona

Bilancia odchádzajúcej vlády je podľa nich slabá. V záležitosti ľadom ležiacej modernizácie zákona národnostných skupín sa nič nepohlo dopredu. „Keď to niekto s pýchou na rôznorodosť berie vážne, tak musí pre ňu vytvoriť aj podmienky,“ hovorí k téme Martin Ivancsics, ktorý reprezentuje Burgenlandských Chorvátov. Namiesto priateľských slov v parlamente sú potrebné konkrétne činy.

„Nie je tomu tak, že si niečo želáme,“ objasnil zastupiteľ Korutánskych Slovincov Bernard Sadovnik. Pre požiadavky národnostných skupín v Rakúsku existujú jasné právne podmienky, aj v medzinárodných právnych zmluvách. „Nevolá sa to iba náhodou právo menšín,“ hovorí Sadovnik a dodáva: „Sme rakúskymi štátnymi občanmi. Nie sme cudzí v našej domovine.“ A preto by sa mali už v prebiehajúcom volebnom boji strany vyjadriť k politike národnostných menšín.

„Staviteľmi mostov“ v ekonomike nazvala Ingrid Konrad, reprezentantka Slovákov, národnostné skupiny – hlavne po roku 1989. Emocionálnejšie prehovoril zastupiteľ Maďarov Josef Hollós: „Čo si ja prajem je, aby sme si mohli zachovať našu dôstojnosť.“ Človek nechce byť iba „trpený“.

VG Konferenz zu Wahlen am 15. Oktober

Serdar Erdost | ORF

„Veľkú jednotu“ vo veci vidí reprezentant Rómov Andreas Sarközi. Žiadúce by bolo, častejšie sa zaujímať o stav domácich národnostných skupín.

Ale poradné zbory nežiadajú iba modernizáciu zákona národnostných skupín. Rozpočet autochtónnych menšín je už dlhú dobu zmrazený vo výške 3,6 mil. eur ročne. Podľa Sadovnika by mal byť „aspoň zdvojnásobený“. Ale aj viacjazyčné médiá by si zaslúžli lepšiu podporu, pretože: „V situácii, keď už slová nik nepíše či nevyslovuje, zaniká celá národnostná skupina,“ upozorňuje predstaviteľ Korutánskych Slovincov.

Pressekonferrenz "Baustelle Volksgruppenpolitik" in der Komenský Schule

Strujic Yvonne

V neposlednom rade požadovali zastupitelia národnostných skupín väčšiu podporu v oblasti vzdelávania. Z tohto dôvodu vyslovili svoje požiadavky smerom k politikom aj v bilingválnom gymnáziu česko-slovenského Školského spolku Komenský. V roku 1912 založená škola stavia z dôvodu nedostatočnej finančnej podpory už šesť rokov novú telocvičňu. A to aj napriek prudko stúpajúcemu počtu žiakov. Predseda spolku Karl Hanzl si preto želá zabezpečenie a zvýšenie prostriedkov.

Pressekonferrenz "Baustelle Volksgruppenpolitik" in der Komenský Schule

Strujic Yvonne

Bernard Sadovnik a Karl Hanzl v telocvičňi Školského spolku Komenský

Článok v nemčine

Rada publika ORF | týždenná relácia pre všetky národnostné skupiny