“Máme našu spoločnosť a to je krásne” | Ľubica Macura

Po svojej dobrej priateľke a bývalej predsedníčke Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, dnes už podpredsedníčke, Ingrid Konrad prevzala Ľubica Macura funkciu, na ktorú sa mala čas pripraviť už od jej príchodu do Rakúska. Ten je veľmi úzko spojený s históriou spolku a jeho rokom založenia: 1982.

On demand | Rádio Dia:tón | 4.9.2017

Neue Vorsitzende des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins Ľubica Macura

Ľubica Macura

Predsedníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ľubica Macura

Na valnom zhromaždení spolku koncom roka bude pani Macura za predsedníčku Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku zvolená aj oficiálne. V rozhovore pre Rádio Dia:tón si pani Macura našla čas nielen na spomienky, ale aj vízie týkajúce sa jej novej výzvy.

Rozhovor s novou predsedníčkou Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ľubicou Macura bude odvysielaný v Rádíi Dia:tón | 4. septembra | o 21:40 hod. na rádíi Burgenland | livestream

Nová predsedníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ľubica Macura informuje aj o projektoch a možnostiach pre spolkárov. Či už ide o publikácie, vlastné nápady, projekty alebo iné aktivity.

Neue Vorsitzende des Österreichisch-slowakischen Kulturvereins Ľubica Macura

Ľubica Macura

Ľubica Macura je spoločne s manželom Jozefom spojená so spolkom už 35 rokov

„Je to veľmi zaujímavé stretávanie sa s ľuďmi. Od samého začiatku sme boli radi, že máme túto možnosť. Je to krásny pocit, lebo človek potrebuje človeka. Máme našu spoločnosť, spoločné záujmy a je to krásne, keď si myslím že: ‘Neprídem vždy na spoločné podujatia, ale prídem!’”, hovorí Macura vo vysielaní o „jej“ Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku.