České ozvěny | Slovenské ozveny | 13.8.2017 | ORF 2 Viedeň

„Český dům ve Vídni“ | Hotel Post, výstava umelca Roberta Gabrisa vo Viedni, odhalenie pamätnej busty pre opernú speváčku Luciu Popp, či spomienku na zosnulú členku národnostnej skupiny, odbojovú bojovníčku Irmu Trksák tvoria aktuálnu reláciu Ozvien.

České ozvěny | Slovenské ozveny

ORF | Strujic

Robert Gabris | Výstava „Glücksmuster“

Sociálno-politické posolstvá umelca Roberta Gabrisa sa vzťahujú ako na rómsku tematiku, ktorá ho sprevádza už od detstva, tak na kritické vyrovnanie sa s inklúziou. Začiatkom júla našli tieto diela, jeho „vzory šťastia“ svoju cestu do viedenského Národopisného múzea. Kurátorované Ameliou Brandstetter, dopĺňajú výstavu „Millionaires of time“ a je možné ich vidieť až do konca októbra.

Ausstellung "Glücksmuster" von Robert Gabris im Wiener Volkskundemuseum

Werke von Robert Gabris | Photo: ORF Strujić

Nový román Stanislava Struhara | „Die Verlassenen“

Rakúsky spisovateľ českého pôvodu Stanislav Struhar vydal opäť po roku novú knihu v nakladateľstve Wieser Verlag. Román „Die Verlassenen“ sa na 140 stranách zaoberá témami ako sú pocit osamelosti, ale aj nádeje a nájdenia nového domova.

Stanislav Struhar

ORF | Pavla Rašnerová

Hotel Post | História s budúcnosťou

V roku 1910 získalo družstvo „Český dům ve Vídni“ bývalý Hotel Rabl, predtým známy ako Hotel London, v mestskej časti predstavujúcej centrum kultúrneho a obchodného života v srdci bývalej monarchie. Jeho súčasná riaditeľka Věra Gregorová, pochádzajúca z viedensko-českej rodiny hlboko zakotvenej v spolkovom živote, otvára divákom Ozvien opatrne dvere domu, ktorý môžeme označiť za miesto, kde je česká národnostná menšina „doma“.

Vera Gregor

ORF | Rasnerova

Lucia Popp | Pamätná busta vo Viedenskej štátnej opere

Rakúsko-slovenská umelecká pozornosť sa opäť raz upriamila na Viedenskú štátnu operu. 12. júna tam prišli početní hostia, aby sa zúčastnili slávnostneho odhalenia busty opernej speváčky Lucie Popp. Na slávnosť hostí pozvali Juraj Macháč, veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku a Alena Heribanová, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni, pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka.

Büstenenthüllung Lucia Popp | Wiener Staatsoper

ORF

Umrela odbojová bojovníčka Irma Trksák

Účastníčka protinacistického odboja viedenskej československej národnostnej skupiny, preživšia koncentračného tábora v Ravensbrück, spoluzakladateľka a dlhoročná sekretárka Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück, Irma Trksák, umrela 11. júla 2017. 2.októbra tohto roku by sa bola dožila svojho 100. životného jubilea.

Irma Trksák | Widerstandskämpferin und Zeitzeugin

Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und FreundInnen

České ozvěny | Slovenské ozveny | 13.8.2017 | o 13:05 hod. | ORF 2 Viedeň