„Millionaires of time“ | Audiovizuálna realita búra predsudky

Vedúca oddelenia muzeálnej pedagogiky vo viedenskom Volkskundemuseum Katharina Richter-Kovarik je organizátorkou výstavy „Millionaires of time“ vo Viedni. V aktuálnej relácii prináša informácie o tejto audiovizuálnej putovnej výstave, ktorá ponúka priestor subjektívnym dojmom rómskej menšiny, obyvateľom z oboch mestských častí Košíc, Luník IX a Šaca.

On demand | Rádio Dia:tón | 29.5.2017

„Millionaires of time“, Rómovia na východnom Slovenku sú témou, s ktorou chcú umelkyne a kurátorky Anja Schäfer a Elisabeth Putz upriamiť pozornosť na existujúce predsudky.

Rádio Dia:tón | 29.5.2017 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream

Názov výstavy pochádza z výroku Františka, jedného z protagonistov audiovizuálnej výstavy, ktorý v priebehu príprav sám seba označil za milionára času. František patrí k obyvateľom mestských častí Košíc Luník IX a Šaca. Hlavne v týchto štvrtiach sa obe kurátorky venovali ľuďom z rómskej národnostnej skupiny a ich subjektívnym zážitkom.

Ausstellung "Millionaires of time" im Wiener Volkskundemuseum

Anja Schäfer

Putovnú výstavu „Millionaires of time“ symbolizuje na internetovej stránke Národopisného múzea vo Viedni fotografia paneláku. Pestro a rôznorodo vyzerajú balkóny budovy inak tak monotónneho vzhľadu, monumentu reálneho socializmu.

Šedá vedľa šedej, pôsobia často všetky rovnako. Ale keď sa človek prizrie bližšie, rozpozná ich individualitu. Každá z budov chce dýchať, má vlastné sny, vlastný postoj k životu. Manifestujú ho ich vzhľadom, spôsobom ako farebné či biele prádlo visí na balkónoch, niekedy je dôležitejší satelit, inokedy nádrž na vodu alebo koberce.

Steny takmer každého balkóna zvýrazňuje vlastná farba, zčasti žiarivá či tak obľúbená hráškovo-zelená, občas aj jednoduchá béžová alebo hnedá. Aj okenné rámy, drevo pretreté lesklým lakom alebo iba biele, niektoré aj červenkasté a matné, prezrádzajú čo-to o ľudských životoch za záclonami. Toto je jeden zo záberov, ktorý bude od stredy prezentovať výstava „Millionaires of time“ vo viedenskom Národopisnom múzeu.

Ausstellung "Millionaires of time" im Volkskundemuseum

Yvonne Strujic

Výstava je spoločným dielom fotografky Anji Schäfer a novinárky Elisabeth Putz. Anja Schäfer sa v roku 2013 dostala prostredníctvom umeleckého pobytu Goethe inštitútu do slovenských Košíc. Odvtedy umelkyňa počas viacerých ciest zachytávala situáciu Rómov v Košiciach jej fotoaparátom. Projekt podporil Goethe inštitút Bratislava, Rakúske kultúrne fórum Bratislava a Rakúsky rozhlas. Vystavené zábery sprevádzajú fíčre Elisabeth Putz „Die Alltäglichkeit des Unsichtbaren“, ktoré sa venujú Rómom na východnom Slovensku.

Takmer mimovoľne sa tu majú zaužívané klišé podrobiť kritickému a skúmajúcemu pohľadu.

Príbehy a fotografie, ktoré dokážu dať veci do pohybu. Organizátorka Richter-Kovarik zažila sama počas príprav tejto výstavy senzibilizáciu, ktorá už nemôže byť intímnejšia.

„Millionaires of time“...

... v Národopisnom múzeu. Výstava, ktorá ponúka pôsobivý program až do jej finisáže 24.9. Od výstavy umelca Roberta Gabrisa, cez vystúpenia zboru Ivany Ferencovej či rýchlokurz rómčiny, až po exkurzie a prednášky, to všetko je jej súčasťou.

Link

Viacej informácíi o výstave | Volkskundemuseum