„Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov“

... sa volá vzdelávací program organizovaný Útvarom Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave ktorý sa uskutoční v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii a vo vybraných častiach Slovenska, v termíne 18.06. – 23.06.2017.

Prihlášky | e-mail: plekancova@cdv.uniba.sk tel. č: +421 2 54410902, +421 911911700.

Vzdelávací program je určený krajanom vo veku 15 – 18 rokov, žijúcim v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Viac informácií

Edu Abroad.sk