Ozveny s Alenou Heribanovou

Do decembrového vysielania magazínu národnostných skupín České Ozvěny | Slovenské Ozveny pozvanie s radosťou prijala známa moderátorka slovenskej verejnoprávnej televízie RTVS Alena Heribanová. Spoločne s Pavlínou Woodhams sprevádza divákov a diváčky predvianočnou reláciou.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny Dezember 2016

ORF

Alena Heribanová pri moderácíi pre magazín Ozveny na zámku Schloss Hof

Obe moderátorky zdravia spred slávnostnej kulisy zámku Schloss Hof. Zo sídla, ktoré si vážili už Princ Eugen a Mária Terézia kvôli jeho dobrej polohe pri rieke Morava a blízkosti k vtedajšiemu Preßburgu.

Tím relácie Ozveny si zas vážil profesionalitu a srdečnú kolegialitu Aleny Heribanovej, ktorá prispela k ešte príjemnejšej atmosfére pri natáčaní v už aj tak nádhernom prostredí.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny, Dezember 2016

ORF

Alena Heribanová a Pavlína Woodhams

Natáčanie moderácií sa tak stalo pre celý tím a redakciu národnostných skupín nezabudnuteľným zážitkom.

„S pani Alenou sa mi výborne pracovalo, je to veľká profesionálka a veľmi milá dáma,“ spomína moderátorka Ozvien Pavlína Woodhams.

Heribanová | „Pre České & Slovenské Ozveny kedykoľvek s radosťou“

Slovami známej tváre slovenského verejného života Aleny Heribanovej: „Pre reláciu národnostných skupín České & Slovenské Ozveny to urobím vždy veľmi rada,“ skončil nádherný natáčací deň. Radosť a entuziazmus hosťujúcej moderátorky počas nahrávania záznamu zachytila pre divákov a diváčky kamera relácie národnostných skupín.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny uvidíte v nedeľu, 11. decembra | o 13:05, na ORF2 Wien.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. decembra 2016