Workshop o súčasnej literatúre v Centrope

Dokumentačné stredisko pre literatúru východnej a strednej Európy opäť usporiadava workshop o literatúre regiónu Centrope. Táto nie je vnímaná ako jednotná literatúra, literárnou kritikou, samotnými autormi, čitateľmi a ani literárnou vedou. Workshop je určený pre študentov literatúry ako aj pre všetkých záujemcov o literárnu vedu.

Workshop o súčasnej literatúre v Centrope | Analýza umeleckých textov v posledných piatich rokoch

Zimný semester 2016

Čas: 4. októbra 2016 - 31. januára 2017, každý utorok od 15:00 do 17:00 Miesto: Dokumentačné stredisko pre literatúru východnej a strednej Európy
Spengergasse 30-32
1050 Wien
Tel./Fax : +43 1 9419358

Synchrónne čítanie a študovanie textov, ktoré boli a sú rozptýlené do rôznych národných literatúr, prekročiť hranice medzi národnými literatúrami a sledovať, ktoré invarianty sa aj bez autorského zámeru a vedomia čitateľov a literárnej kritiky vyskytujú v jednotlivých literatúrach v dnešnom literárnom procese.

Pri skúmaní textov sa bude spoliehať na textovú lingvistiku, ktorá sa zaoberá aj umeleckými textami. Semiotici, ako Jurij M. Lotman, Boris A. Uspenskij a Umberto Eco zohrajú významnú úlohu. Štúdiom textov sa bude zisťovať potenciál rôznych jazykových systémov ku vzniku estetickej funkcie.

V máji bude Dokumentačné stredisko pre literatúru východnej a strednej Európy organizovať, ako každoročne, literárny festival s autormi z Centrope, ktorých texty sú predmetom štúdia. Budeme mať možnosť priamo ich zažiť a rozprávať sa s nimi.

Workshop je dobrým pokračovaním inej významnej literárnej udalosti, Svetového kongresu komparatistov, ktorý sa konal v júli tohto roku. Tam sme videli, kde stojíme v našom výskume literatúry regiónu Centrope v globálnych súvislostiach.

Link

Dokumentačné stredisko pre literatúru východnej a strednej Európy